MPR_IPRO Inovační procesy

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:50 P104
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPR_IPRO/01: každé liché úterý 10:00–11:50 P104, V. Klímová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit studentům význam inovací pro regionální rozvoj a seznámit je s možnostmi, jak inovační politika může ovlivnit rozvoj inovací na daném území. Cílem také je demonstrovat studentům, že každý regionální inovační systém je jedinečný a že tedy inovační politika musí být přizpůsobena na míru každému regionu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- definovat základní pojmy z oblasti inovací;
- diskutovat význam inovací pro regionální rozvoj;
- diskutovat roli jednotlivých aktérů v inovačním procesu;
- definovat nástroje používané na podporu inovací a posoudit jejich vhodnost v určitých podmínkách;
- zhodnotit inovační výkonnost regionu a provést regionální komparaci;
- navrhnout vhodný způsob ochrany práv průmyslového vlastnictví.
Osnova
 • Úvod do problematiky, vymezení základních pojmů.
 • Teoretické přístupy k pojetí a významu inovací.
 • Evropská politika podpory inovací.
 • Národní inovační systém ČR, strategické dokumenty pro rozvoj inovací.
 • Regionální inovační systémy, podpora inovací v regionech.
 • Sběr dat o inovacích, hodnocení inovačního prostředí, ukazatele hodnocení VaV.
 • Inovační centra, podnikatelské inkubátory a vědecko-technické parky.
 • Klastry, technologické platformy a ostatní kooperační uskupení.
 • Ochrana duševního vlastnictví.
 • Financování inovačních firem.
Literatura
  povinná literatura
 • KLÍMOVÁ, Viktorie. Inovační procesy. Brno: Masarykova univerzita. (studijní text)
 • VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 1: Regionální rozvoj. Brno: ESF MU, 2015.
 • VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. další spoluautoři: Labounková Vladimíra, Šich Pavel. Brno: ESF MU, 2015.
  doporučená literatura
 • FAGERBERG, Jan, David C. MOWERY a Richard R. NELSON. The Oxford handbook of innovation. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, c2005. ISBN 978-0-19-926455-1.
 • SKOKAN, K.: Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Repronis, Ostrava 2004. ISBN 80-7329-059-6.
Výukové metody
Výuka probíhá především formou přednášek (každý týden) a seminářů (každý druhý týden). Předpokládá se průběžné samostudium. Studenti vytváří a prezentují seminární práci.
Metody hodnocení
Písemná zkouška, která má dvě části, a to otevřené otázky (doplňovací) a testové otázky (multi choice). Celkově lze získat obvykle 30 bodů, k úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout 18 bodů (60 %). Podmínky přistoupení ke zkoušce: povinná účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce, účast na 1 písemném testu, k jehož úspěšnému zvládnutí je potřebné získat 60 % bodů.
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F".
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2019/MPR_IPRO