MPV_MDS2 Diplomový seminář MFTAP 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 16 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Guzi, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Pavla Hradecká
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
MPV_MDS1 Diplomový seminář MFTAP 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako finální kurz motivující studenta k napsání diplomové práce splňující veškeré požadavky na ní kladené.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- orientovat se v řešeném problému;
- konzultovat zvolené metody práce;
- konzultovat použité zdroje a jejich citace;
- připravit se na obhajobu diplomové práce
Osnova
 • Předmět je organizován individuálně, každý student si do diplomového semináře přináší práci rozpracovanou podle požadavků definovaných vedoucím práce.
Literatura
  povinná literatura
 • Interaktivní osnova předmětu Akademické psaní - https://is.muni.cz/auth/el/econ/podzim2018/BDX_AKAP/index.qwarp
 • http://www.econ.muni.cz/t619/
  doporučená literatura
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ, Colin KIMBRELL a David SCHÜLLER. Academic English - Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2018. 224 s. ISBN 978-80-271-0842-8. info
 • FRANCÍREK, František. Absolventská práce : co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 2. Praha: Ingenio et Arti, 2013. 62, 51. ISBN 9788090528734. info
 • TICHÁ, Michaela. Průvodce psaním závěrečných prací : (nejenom pro ekonomy). Vydání první. Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates, 2013. 150 stran. ISBN 9788086572772. info
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
Výukové metody
Individuální řízené konzultace s tutorem.
Metody hodnocení
Individuální konzultace s vedoucím práce Postup při zpracovávání diplomové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Informace učitele
Česká norma – ČSN 01 6910.
Úprava písemností psaných psacím strojem nebo zpracovaných textovými editory, ČNI, 1997
Závazné informace pro zpracování diplomových a bakalářských prací. Studijní katalogy Ekonomicko-správní fakulty pro prezenční a kombinované studium za příslušný akademický rok.
Czech norm – ČSN 01 6910.
Úprava písemností psaných psacím strojem nebo zpracovaných textovými editory, ČNI, 1997
Binding information for the elaboration of diploma and Bachelor theses. Study catalogues of the Faculty of Economics and Administration for both the full-time and distant form of study for the respective academic year.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Zapisují si studenti, kteří absolvovali předmět MPV_DIS1.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019.