MPV_VEPO Veřejná politika

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Hegerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Studenti by měli získat následující dovednosti • pochopit specifika veřejné politiky a jejich souvislostí s veřejnou ekonomií. • analyzovat důsledky a souvislosti konkrétní politiky • znalosti o politickém marketingu a jeho vlivu na veřejnou politiku • rozumět vlivu volebního systému na výsledek voleb • pochopit význam a dopady lobbingu jako součásti politického života • porozumět principům metod hodnocení a měl by být schopen aplikoval alespoň jednu z těchto metod (cost benefit analýzu) • orientovat se v metodách analýzy veřejné politiky a být shcipen je v základním rozsahu aplikovat • mít všeobecný rozhled o veřejných politikách v rámci jednotlivých odvětšví na úrovni ČR a i v kontextu EU. • Být schopen samostatně formulovat doporučení pro formulaci a implementaci veřejné politiky
Osnova
  • Stručná anotace předmětu – hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky. • Veřejná politika, její modely a analýza • Principy tvorby a realizace veřejné politiky • Analýza veřejné politiky • Politický marketing a lobbing • Teorie státu a volební systém v kontextu veřejné politiky • Metody hodnocení veřejných politik
Literatura
  • JABŁOŃSKI, Andrzej. Politický marketing : úvod do teorie a praxe. Translated by Lubomír Kopeček. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2006. 203 s. ISBN 8073640112. info
  • Nejen trh :role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti. Edited by Martin Potůček. [1. vyd.]. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 188 s. ISBN 80-85850-26-5. info
Výukové metody
Přednášky a semináře organizačné formou blokové výuky. Další požadavky na studenta – např. informace o rozsahu zapojení studentů do výuky, odborné praxi apod.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Kurz je zakončen ústní zkoušku. Student se může zúčastnit ústní zkoušky, pokud splní následující podmínky: 1. zpracuje resume (v českém jazyce) z odborného anglického článku. 2. Absolvuje písemný test, s min ziskem 60% bodů. 3. Zúčastní se min 80% výuky. Podrobné informace jsou uvedeny v organizačních pokynech v ISu. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 13. 11. 2018 23:35, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému