PJI1N Jazyk I/1 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2004
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Denisa Gritzová (přednášející)
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
PhDr. Lenka Kavalcová (přednášející)
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Mgr. Jarmila Šafránková (přednášející)
Garance
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PJI1N/01: Út 10:15–11:50 S306, Čt 10:15–11:50 S306, H. Hušková
PJI1N/02: Út 12:00–13:35 S306, Čt 12:00–13:35 S306, H. Hušková
PJI1N/03: Út 12:00–13:35 S305, Čt 12:00–13:35 S305, P. Sojková
PJI1N/04: Út 12:00–13:35 S313, Čt 12:00–13:35 S314, Z. Kuchařová Kalná
PJI1N/05: Út 10:15–11:50 S313, Čt 10:15–11:50 S314, Z. Kuchařová Kalná
PJI1N/06: Út 8:30–10:05 S306, Čt 8:30–10:05 S306, P. Sojková
Předpoklady
Znalost obecného jazyka na maturitní úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jazyk I (JIZ) Jako Jazyk I si student zvolí ten jazyk, ve kterém dosáhl pokročilosti na maturitní úrovni (student si může vybrat angličtinu, němčinu nebo francouzštinu). V první etapě čtyřsemestrového kurzu budou studenti uvedeni do odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech, což představuje rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby (asi o 500 lexikálních jednotek) , aktivování gramatických struktur typických pro odborný jazyk a aplikaci zásad cizojazyčné obchodní korespondence, to vše při respektování specifických rysů různých jazyků. Celé čtyřsemestrové studium prolíná seznamování se s reáliemi zemí, v nichž se příslušným jazykem hovoří. Požadavky k zápočtu: 80% aktivní účast na seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění úkolů zadaných v semináři), nejméně 60% úspěšnost při závěrečném testu a seminární překlad z němčiny do češtiny v rozsahu 1 normostrana, termín odevzdání této seminární práce - nejpozději do 30.listopadu.
Osnova
  • I. Němčina pro komerční praxi:D. Kettnerová,L. Tesařová Lektion 1 : Abwicklung eines vereinbarten Geschäfts Wortschatz: Die Lieferung Lektion 2 : Liefertermine Wortschatz : Die Frist, der Termin Lektion 3 : Ein Kompensationsgeschäft Wortschatz : Das Geschäft Lektion 4 : Preis- und Absatzsituation auf dem Markt Wortschatz : Der Markt Audiokassette mit Texten und Übungen II. Firma I: Grabmüller, Březina, Vápeník Kapitel 1: Standort Tschechische Republik A Präsentation der Firma B-1 Standortfaktoren B-2 Markteintrittsstrategien C Wörterliste D Test Kapitel 2: Bewerbung bei Gienger A-1 Stellenangebote A-2 Bewerbungsschreiben A-3 Lebenslauf A-4 Bewerbungsgespräch B Anforderungsprofile C Wörterliste D Test Kapitel 3: Firmengründung, -strategie, -planung A Gesellschaftsvertrag B-1 Rechtsformen der Unternehmen Audiokassette
Literatura
  • EISMANN, Volker. Wirtschaftskommunikation Deutsch. 1. Aufl. Berlin: Langenscheidt, 2000. 184 s. ISBN 3468904711. info
  • GRABMÜLLER, Marek, Jaroslav BŘEZINA a Jan VÁPENÍK. Firma :němčina pro podnikový management. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 1997. 159 s. ISBN 80-85427-97-4. info
  • KETTNEROVÁ, Drahomíra a Lea TESAŘOVÁ. Němčina pro komerční praxi. 1. vyd. Praha: Economia, 1991. 255 s. ISBN 80-85378-05-1. info
Metody hodnocení
Seminární forma výuky, požadavky k zápočtu: 80% aktivní účast na seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění úkolů zadaných v semináři), 60% úspěšnost při zápočtovém testu, vypracování seminárního překladu z němčiny do češtiny v rozsahu 1 normostrana, termín odevzdání seminární práce - nejpozději do 30.listopadu.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.