XXV_ZSNS Zimní škola neziskových studií

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Marie Hladká, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alena Kluknavská, PhD. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Marie Hladká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předmět je otevřen pro studenty prezenční i kombinované formy studia, bakalářského i magisterského stupně všech fakult MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je určen pro studenty, kteří pracují na své závěrečné bakalářské nebo diplomové práci zaměřené především na výzkum neziskového sektoru, občanské společnosti, veřejné správy, apod. Stejně tak může být užitečný všem, kdo pracují na seminární práci, popř. participují na výzkumu dané problematiky, podílejí se na vědecko-výzkumných projektech, apod. V průběhu zimní školy budou studenti vybaveni informacemi o metodologiích výzkumu (přednášky, workshopy), dále budou probíhat konzultace nad jednotlivými bakalářskými/ diplomovými pracemi/ projekty. Cílem předmětu je usnadnit studentům vytvoření kvalitního odborného textu a motivovat je k dalšímu studiu a výzkumu v oblasti neziskového sektoru.
Osnova
  • Jedná se o blokovou výuku, třídenní zimní škola. Předmět se skládá z přednášek, workshopů, prezentací závěrečných prací a konzultací k nim. Důraz je kladen na problémový přístup, interaktivitu, komunikaci.
Literatura
    doporučená literatura
  • CRESWELL, John W. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 3rd ed. London: Sage, 2009. xxix, 260. ISBN 9781412965576. info
  • PUNCH, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 978-80-7367-468-7. info
  • BENČO, Jozef. Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava: Iris, 2001. 194 s. ISBN 8089018270. info
Metody hodnocení
Vypracování abstraktu k bakalářské/diplomové/jiné obdobné práci, prezentace závěrečné práce s následnou diskuzí, účast na přednáškách a workshopech v průběhu zimní školy.
Informace učitele
http://cvns.econ.muni.cz/kurzy-seminare/
Přihlašujte se přes registrační formulář. Viz výše.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.