C_KPEPEI Evropské právo pro ekonomy I

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Rozvrh
So 8. 3. 11:05–14:30 P101, Ne 9. 3. 11:05–14:30 P101
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka v tomto předmětu seznamuje se základními pojmy týkajícími se ES a EU a s postavením těchto celků jakožto základu evropské integrace. Po přehledu vývoje od počátku 50. let do současnosti je pojednáno o nadstátním pojetí a organizační struktuře ES/EU a o pravomocech vůči členským státům. Dále jsou podány základní informace o právu ES a EU z hlediska systémového. Z hlediska obsahového je věnována pozornost čtyřem základním svobodám vnitřního trhu ES.
Osnova
  • 1. Úvod do evropského práva, právo vnitrostátní, mezinárodní, komunitární. 2. Evropská integrace, ES, EU, princip nadstátnosti. 3. Základní dokumenty ES a EU (primární právo). 4. Organizační struktura ES EU (komise, rada). 5. Organizační struktura ES EU (Evropský parlament, Soudní dvůr). 6. Pojem a charakteristika práva ES, primární a sekundární prameny. 7. Vztah práva ES a vnitrostátního práva (přímý účinek, přednost). 8. Legislativní procedury v ES. Vynucování práva ES. 9. Společný trh, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie, základní svobody. 10. Volný pohyb zboží. 11. Volný pohyb osob. 12. Volný pohyb služeb a kapitálu. 13. Aktuální otázky členství ČR v EU (právní problémy). Tutoriály jsou rozvrhově organizovány do dvou tříhodinových bloků, podle tématických okruhů následovně: 1. Témata č. 1.- 6. 2. Témata č. 7.-13. Podrobnější studijní harmonogram je obsahem DSO.
Literatura
  • Sehnálek, D.,Základy práva EU. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 128 s.,4514/ESF-1107-17/99. ISBN 978-80-210-4311-4. In: https://is.muni.cz/auth/lide/?uco=13665
  • Sehnálek, D. Vybraná judikatura Evropského soudního dvora ke studiu práva Evropské unie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 102 s. PrF č. 392. ISBN 978-80-210-4254-4. In: https://is.muni.cz/auth/lide/?uco=13665
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání (zejména používání různých nedovolených pomůcek, opisování, vynášení zadání zkušebních testů) přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF".
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2008/C_KPEPEI