DXV_PDPR Preparation of the dissertation

Faculty of Economics and Administration
Spring 2011
Extent and Intensity
0/0. 30 credit(s) (from 5 credits increase by 1). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, MSc., Ph.D. (lecturer), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (deputy)
doc. Ing. Markéta Fantová Šumpíková,, Ph.D. (lecturer), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (deputy)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. (lecturer), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (deputy)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (lecturer)
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc. (lecturer)
prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. (lecturer)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (lecturer), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (deputy)
doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Ing. Ján Šebo, Ph.D. (lecturer), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (deputy)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (lecturer)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. (lecturer), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (deputy)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Jiří Volf, CSc. (lecturer), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (deputy)
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Bc. Marta Ordeltová
Prerequisites (in Czech)
DXV_SLIT Study of literature || D_VP1 Scientific work || D_VP Scientific work
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Povinný předmět vedený školitelem, jehož náplní je především systematická práce na zadaném tématu dizertace. Náplní předmětu je řešení základních metodologických otázek, metodických přístupů a interpretaci výsledků. Těžiště práce v rámci předmětu spočívá v přípravě a zpracování publikačních výstupů, které budou součástí připravované dizertační práce. Součástí je také účast studenta na vědeckých a výzkumných úkolech, vystoupení na vědeckých konferencích a seminářích doporučených školitelem. Kreditovou hodnotu předmětu volí student po dohodě se školitelem.

Předmět byl inovován v rámci projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace doktorských studijních oborů na Ekonomicko-správní fakultě MU (CZ.1.07/2.2.00/07.0453).
Assessment methods (in Czech)
Výstupem předmětu je koncept připravované publikace, kterou student zvěřejňuje v odevzdávárně, kde je zpřístupněna členům oborové rady.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Note related to how often the course is taught: v průběhu semestru.
General note: Předmět s proměnnou kreditovou hodnotou.
Credit evaluation note: minimálně 120 kreditů za studium.
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2011, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2011/DXV_PDPR