IA157 Logická analýza přirozeného jazyka II

Fakulta informatiky
jaro 2015
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Pavel Materna, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 12:00–13:50 B411
Předpoklady
doporučuje se zkouška z Logické analýzy přirozeného jazyka I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student na konci kurzu vykazuje následující znalosti a dovednosti: zná základní skutečnosti z historie teorie pojmu; dovede obhájit nutnost procedurálního pojetí pojmu; dovede napsat proceduru (konstrukci), která je vyjádřena daným výrazem; dovede rozlišit synonymii, ekvivalenci a koreferenci výrazů; dovede vytvářet pojmové systémy a pracovat s nimi.Je mu jasný vztah mezi pojmem a definicí.
Osnova
 • Opakování základních pojmů a principů Transparentní intenzionální logiky.
 • Z dějin teorií pojmu: Platón, Aristotelés,Bolzano, Frege, Church.
 • Realismus, nominalismus, konceptualismus.
 • Význam výrazu = pojem denotátu.
 • Pojem jako uzavřená konstrukce modulo alfa a éta redukce.
 • Indexické výrazy. Pojem jako význam neindexického výrazu.
 • Prázdné pojmy.
 • Jednoduché pojmy.
 • Pojmové systémy
Literatura
 • MATERNA, Pavel. Svět pojmů a logika. 1. vyd. Praha: Filosofia, 1995. 136 s. ISBN 80-7007-078-1. info
 • MATERNA, Pavel. Logická analýza přirozeného jazyka II. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
Výukové metody
přednášky spojené s diskusí (dotazy, debaty). Příležitostně přednáška pracovníka Fakulty informatiky VŠB TU Ostrava. Někdy zadání domácího úkolu. Povinná četba: elektronická skripta "Logická analýza přirozeného jazyka II".
Metody hodnocení
Jde o pokračování kurzu Logická analýza přirozeného jazyka I. Zakončení: zkouška, písemná část je zápis pojmu vyjádřeného daným výrazem, ústní část je diskuse o teoretických problémech. Během přednášky je podporována diskuse. Během kurzu může být doporučována dodatečná literatura. Počítá se i s možnosti prezentace specialisty.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/~materna; www.cs.vsb.cz/~duzi
Možnost konzultací na základě úmluvy nebo i prostřednictvím e-mailu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2015/IA157