IV074 Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů

Fakulta informatiky
jaro 2020
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Předpoklady
SOUHLAS
Předpokladem pro zápis do předmětu je 1) schopnost samostatné práce; 2) zájem a dlouhodobější zapojení -- vícesemestrová práce; 3) znalost anglického jazyka; 4) schopnost práce v týmu; 5) schválení přihlášky vedoucím laboratoře (J. Barnat)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 4/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 2/20
Jiné omezení: Výlučně po dohodě s přednášejícím
Mateřské obory
předmět má 80 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zapojit studenty do výzkumných aktivit.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu mají studenti - zkušenosti s prací na výzkumném projektu - schopnost číst a rozumnět odborným článkům - schopnost použít získané znalosti a informace k formulaci a důkazu vlastních hypotéz.
Osnova
  • Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů (ParaDiSe) je týmovým projektem zaměřeným na vývoj, výzkum a experimentální ověřování paralelních metod a nástrojů pro návrh a analýzu komplexních systémů. Studenti se pravidelně setkávají se svými školiteli a výzkumnými pracovníky nad problémy souvisejícími s danými výzkumnými tématy.
Literatura
  • není zadána
Výukové metody
týmové výzkumné projekty
Metody hodnocení
Studenti jsou hodnoceni na základě samostatné práce na projektech.
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/paradise/
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Opakující se předmět, lze zapsat každý semestr
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2020/IV074