IV113 Úvod do validace a verifikace

Fakulta informatiky
podzim 2015
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Weiser (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 16:00–17:50 A218
Předpoklady
(! IA169 ) && (! NOW ( IA169 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 47 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu by studenti měli být schopni rozhodnout o vhodnosti validačních a verifikačních technik použitých během vývoje softwarového produktu, měli by být schopni formulovat vlastnosti systémů v temporálních logikách, měli by rozumnět způsobu, kterým lze tyto vlastnosti verifikovat pomocí nástrojů pro ověřování modelu, a měli by chápat principy, na kterých tyto nástroje fungují.
Osnova
  • Úvodní přehled technik pro validaci a verifikaci. Mise testování, strategie testování, problém orákula, doménové testování, regresní testování. Formální verifikace sekvenčních a paralelních programů, LTL model checking, CTL model checking, techniky redukce stavového prostoru.
Literatura
  • GRUMBERG, Orna, Doron A. PELED a E. M. CLARKE. Model checking. Cambridge: MIT Press, 1999. xiv, 314. ISBN 0262032708. info
  • http://www.testingeducation.org/BBST/index.html
  • BAIER, Christel a Joost-Pieter KATOEN. Principles of model checking. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008. xvii, 975. ISBN 9780262026499. info
Výukové metody
Teoretická příprava, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Ukončení písemnou zkouškou na odpřednášenou látku. Nepovinná účast na přednáškách. Domácí úlohy povinné pro zakončení stupněm A, jinak dobrovolné.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~xbarnat/IV113/index.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.