PV030 Textual Information Systems

Fakulta informatiky
jaro 2013
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 10:00–12:50 C416, Út 12:00–12:50 B311
Předpoklady
Students are strongly advised to bring some basic knowledge of automata theory (IB005 Formální jazyky a automaty) and natural language processing (IB030 Úvod do počítačové lingvistiky or IB047 Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie). Some database basics (PB154 Základy databázových systémů) will be helpful as well.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 45 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
At the end of the course students should be able to: apply basic techniques and algorithms used in textual information systems; understand text search algorithms (KMP, AC, BM, RK, ...) and be familiar with data structures used for index storage, query languages, architectures of textual information system (e.g. Google) including those that use natural language processing techniques.
Osnova
 • Basic notions. TIS - text information system. Classification of information systems.
 • Searching in TIS. Searching and pattern matching classification and data structures.
 • Algorithms of Knuth-Morris-Pratt, Aho-Corasick. Boyer-Moore, Commentz-Walter, Buczilowski.
 • Theory of automata for searching. Classification of searching problems.
 • Indexes. Indexing methods. Data structures for searching and indexing.
 • Google as an example of search and indexing engine. Pagerank.
 • Signature methods.
 • Query languages and document models: boolean, vector, probabilistic, MMM, Paice.
 • Data compression. Basic notions. Statistic methods.
 • Compression methods based on dictionary. Neural nets for text compression.
 • Syntactic methods. Context modeling.
 • Spell checking. Filtering information channels. Document classification.
Literatura
 • Jaroslav Pokorn\'y, V\'aclav Sn\'a\v{s}el, Du\v{s}an H\'usek: Dokumentografick\'e informa\v{c}n\'{\i} syst\'emy, skripta MFF UK Praha, 1998.
 • KORFHAGE, Robert R. Information storage and retrieval. New York: Wiley Computer Publishing, 1997. xiii, 349. ISBN 0471143383. info
 • Information retrieval :data structures & algorithms. Edited by William B. Frakes - Ricardo Baeza-Yates. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1992. viii, 504. ISBN 0-13-463837-9. info
 • Finite-state language processing. Edited by Emmanuel Roche - Yves Schabes. Cambridge: Bradford Book, 1997. xv, 464. ISBN 0262181827. info
Výukové metody
Classical lectures, intermixed with brainstormings, class discussions and lectures by experts from industry (e.g. Seznam).
Metody hodnocení
Výuka probíhá klasickým způsobem a je zakončena písemným testem (tvoří 70 % hodnocení). Příklady testů z předchozích let jsou vystaveny na webu předmětu. 30 % závěrečného hodnocení tvoří hodnocení písemek zadávaných v průběhu semestru na cvičeních. Na cvičeních dochází k procvičování látky z přednášek, k brainstormingu. V průběhu výuky jsou studenti motivováni dílčími úkoly honorovanými udělením prémiových bodů.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~sojka/PV030/
U studentu se předpokládá znalost základů teorie automatů (I005). Vhodné je orientovat se v pojmech zpracování přirozeného jazyka (I030, I047) a základních databázových pojmech (P002). Pro komunikaci slouží kromě přednášek a cvičení a individuálních konzultací diskusní fúrum předmětu. Pokud všichni studenti rozumí česky, výuka probíhá v češtině.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2013/PV030