PA160 Počítačové sítě a jejich aplikace II

Fakulta informatiky
jaro 2017
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (přednášející)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Michal Zima (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 16:00–17:50 D2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenta na jedné straně s principy nových generací Internetových protokolů a na straně druhé ukázat přerůstání původně síťových služeb do vyšších, aplikačně orientovaných vrstev. Síťě jsou prezentovány jako základní stavební kámen (rozsáhlých) distribuovaných systémů, s principy jejichž funkce, návrhu a realizace je student rovněž seznámen. Závěr přednášky pak představuje stručný úvod do mobilních systémů.
Absolvent bude umět znát síťové protokoly a bude mít přehled o vhodnosti jejich využití pro konkrétní aplikace.
Abslvent se bude orientovat v problematice webových a gridových služeb, bude schopen jednoduché služby implementovat.
Absolvent se bude orientovat v problematice distribuovaných výpočtů a jejich síťové podpory, bude schopen navrhnout jednoduchý distribuovaný systém ve zvoleném prostředí.
Absolvent se bude orientovat v problematice práce s časem v prostředí počítačových sítí.
Osnova
 • Bezpečnost z pohledu počítačových sítí: základy kryptografie, bezpečnostní mechanismy počítačových sítí. Příklady protokolů zajišťujících bezpečnost na počítačových sítích. Základní útoky na počítačovou síť a základní metody ochrany proti nim.
 • Správa počítačové sítě: model správy sítě, komponenty síťové správy, protokol správy sítě (SNMP).
 • Distribuované aplikace: charakteristika, vlastnosti a architektura. RPC, adresářové služby. Principy distribuovaných objektů, COM, RMI, CORBA. Webové služby a gridové služby.
 • Distribuované systémy, rozdělení a alokace distribuovaných úloh, rozdělení zátěže (statické, dynamické). Odolnost proti výpadkům, obnovení. Jazyky a nástroje pro tvorbu distribuovaných systémů.
 • Základy návrhu a specifikace síťových protokolů, základy verifikace.
 • Experimenty v počítačových sítích, síťové simulátory a emulátory.
Literatura
 • PETERSON, Larry L. a Bruce S. DAVIE. Computer networks :a systems approach. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1996. xxiii, 552. ISBN 1-55860-368-9. info
 • MILLER, Mark J. Implementing IPv6 :migrating to the next generation internet protocols. New York: M & T Books, 1998. xxviii, 46. ISBN 1-55851-579-8. info
 • EL-REWINI, Hesham a T. G. LEWIS. Distributed and parallel computing. Greenwich, Conn.: Manning, 1998. xxii, 447. ISBN 0-13-795592-8. info
 • LU, Guojun. Communication and computing for distributed multimedia systems. Boston: Artech House, 1996. xiv, 394 s. ISBN 0-89006-884-4. info
 • FERGUSON, Paul a Geoff HUSTON. Quality of service : delivering QoS on the Internet and in corporate networks. New York: Wiley Computer Publishing, 1998. xxi, 266. ISBN 0471243582. info
Výukové metody
Standardní přednáška, bez domácích úloh a cvičení
Metody hodnocení
Klasická přednáška, bez průběžných domácích úkolů či cvičení. Pouze písemná zkouška v průběhu zkouškového období (cca 10 otázek/subjektů s celkovým bodových hodnocením 150 bodů).
Informace učitele
http://is.muni.cz/el/1433/jaro2014/PA160/um/pa160.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.