DCIPR Cizojazyčná přednáška

Fakulta informatiky
podzim 2017
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Dana Komárková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: Ing. Dana Komárková
Dodavatelské pracoviště: Fakulta informatiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Anglicky vedená přednáška včetně řízení následné diskuse na kvalifikovaném odborném fóru (např.mezinárodní konference, vystoupení na Informatickém semináři). Zapsaný student má rovněž k dispozici odborného školitele-konzultanta pro detailnější pomoc s formální i obsahovou stránkou prezentace. Tento předmět musí být splněn před podáním přihlášky ke SDZ.
Osnova
  • Přednáška začíná krátkým úvodem do problematiky, po kterém následují potřebné technické definice a prezentace výsledků.
Literatura
  • A manual of English for foreign students : an essentially modern English grammar with chapters on spelling, pronunciation, vowel combinations, voiced and voiceless consonants, letter and essay writing, common errors in English, idioms, punctuation, synon. info
  • English grammar : for students of English as a second language (Variant.) : Rapid review of English grammar : for students of English as a second language. info
  • English dictionary for advanced learners, English grammar, English usage, thesaurus and the 5-million-Wordbank from the bank of English [CD-ROM]. London: HarperCollins, 2001. 1 elektron. info
Výukové metody
Není žádná zkouška ani test, jediným požadavkem na ukončení předmětu je vlastní přednáška. Student má možnost přednášku konzultovat a přednést před školitelem-konzultantem, který poskytne zpětnou vazbu.
Metody hodnocení
Není žádná zkouška ani test, jediným požadavkem na ukončení předmětu je vlastní přednáška.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.