DPDIS Příprava disertační práce

Fakulta informatiky
podzim 2019
Rozsah
0/0. 40 kr. (od 5 krok 5 kred). Celkově je nutné získat 160 kreditů za studium. Povinný předmět s pohyblivými kredity, předmět se zapisuje opakovaně. Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D. (pomocník)
Ing. Dana Komárková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Fakulta informatiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je veden školitelem formou individuální konzultace k disertační práci. Cílem je příprava a finalizace textu disertační práce a její odevzdání k obhajobě. V průběhu předmětu budou probíhat intenzivní individuální konzultace textu práce. Částečné výsledky musí být prezentovány v alespoň dvou anglicky psaných publikacích. Navíc v rámci předmětu je možné absolvovat seminář o struktuře disertační práce. Tento seminář je určen především pro studenty, kteří začínají psát disertační práci a rádi by si ověřili základní strukturu textu, ujasnili celkové vyznění práce apod.
Osnova
  • Pro studenty v závěrečné fázi přípravy disertace je k dispozici seminář, pro ostatní zapsané není realizována žádná speciální výuka, studenti připravují disertační práci samostatně.
Literatura
  • Dictionary of English language and culture (Variant.) : Longman dictionary of English language and culture [1992, Longman] : Longman dictionary of English language and culture [1998, Longman]. info
  • HULTFORS, Pär. Reactions to non-native English : native English-speakers' assessments of errors in the use of English made by non-native users of the language. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1986. xv, 246. ISBN 9122008063. info
  • WEST, Alfred S. (Alfred Slater. The revised English grammar (MDO) : Key to the questions contained in revised English grammar and revised English grammar for beginners (Supl.). A new ed. / of the Elements. Cambridge: University Press, 1912. ix, 336 p. info
Výukové metody
Seminář pro studenty v závěrečné fázi přípravy disertační práce.
Metody hodnocení
Semestrálním výstupem je část disertace dohodnutá se školitelem. Konečným výsledkem je samotná disertační práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.