DSZK Státní doktorská zkouška (doktorský studijní program, Informatika)

Fakulta informatiky
podzim 2019
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: SDzk.
Vyučující
Ing. Dana Komárková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Fakulta informatiky
Předpoklady
( DTEDI Teze && DPUBL Příprava publikace && DCIPR Cizojazyčná přednáška ) || ( DTEDI Teze && DPUBL Příprava publikace && DACSE Communication in English ) || ( DTEDI Teze && DCIPR Cizojazyčná přednáška && DACSE Communication in English )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Podmínky k přihlášení ke SDZ jsou dány Studijním a zkušebním řádem MU - http://www.rect.muni.cz/statut/studrad_new.htm
Osnova
  • Není realizována žádná speciální výuka. Očekává se, že studenti se na zkoušku připraví formou samostudia. Po obhajobě tezí následuje ústní zkouška ze dvou podokruhů, které si student zvolí po dohodě se školitelem.
Literatura
  • Discrete mathematics and optimization. info
  • MALAGUTI, Luisa, Pavel ŘEHÁK a Valentina TADDEI. Bounded solutions and wavefronts for discrete dynamics. Computers & Mathematics with Applications. New York: Pergamon Press, 2004, roč. 47, 6-7, s. 1079-1094, 26 s. ISSN 0898-1221. info
  • Computational discrete mathematics : advanced lectures. Edited by Helmut Alt. Berlin: Springer, 2001. vi, 171. ISBN 3540427759. info
  • WOODWARD, Michael E. Communication and computer networks : modeling with discrete-time queues. Washington: IEEE Computer Society Press, 1994. x, 205 s. ISBN 0-8186-5171-7. info
Výukové metody
Není realizována žádná speciální výuka.
Metody hodnocení
Zkouška ze dvou podokruhů, vč. obhajoby tezí, je hodnocena jednou společnou známkou dle SZŘ MU.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.