bp2120 Netradiční hry

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PaedDr. Petr Starec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Petrů (cvičící)
Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D.
Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2120/01: Čt 9:00–9:50 E34/153 - hala míčových sportů, J. Petrů
bp2120/02: Čt 11:00–11:50 E34/153 - hala míčových sportů, J. Petrů
bp2120/03: Po 10:00–10:50 E34/153 - hala míčových sportů, J. Petrů
bp2120/04: Čt 8:00–8:50 E34/153 - hala míčových sportů, J. Petrů
bp2120/05: Po 16:00–16:50 E34/153 - hala míčových sportů, J. Petrů
Předpoklady
SEMESTR ( 5 ) || SEMESTR ( 6 )|| SEMESTR ( 7 ) || SEMESTR ( 8 ) || SEMESTR ( 9 ) || SEMESTR ( 10 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen demonstrovat techniku netradičních her ringo, ringet, korfbal, tchoukball a dalších netradičních her (faustball, indiaka, friesbee).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen demonstrovat techniku netradičních her ringo, ringet, korfbal, tchoukball a dalších netradičních her (faustball, indiaka, friesbee).
Osnova
 • Ringo – hra jednotlivců, dvojic a trojic, pravidla
 • Korfbal – teorie: pravidla korfbalu; praxe: pohyb po hřišti, přihrávky ve dvojicích, trojicích, základní herní činnosti jednotlivce, střelba, zpracování míče a standartní situace
 • Tchoukball – teorie: pravidla tchoukballu; praxe: pohyb po hřišti, přihrávky ve dvojicích, trojicích, základní herní činnosti jednotlivce (hoď a běž), střelba na odrážedlo, zpracování míče a standartní situace
 • Ringet a další netradiční hry faustball, indiaka, friesbee; teorie: pravidla; praxe: základní znalosti o netradičních hrách
Literatura
 • BERNACIKOVÁ, Martina a Zora SVOBODOVÁ. Raketové sporty (badminton, squash) ve školní TV. A proč ne? Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 s. ISBN 978-80-210-5634-3. info
 • KARCZMARCZYK, Roman. Florbal : učebnice (nejen) pro trenéry. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. 96 s. ISBN 8025112713. info
 • SKRUŽNÝ, Zdeněk. Florbal : technika, trénink, pravidla hry. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 115 s. ISBN 9788024703831. info
 • ŠKROBOVÁ, Petra. Herní a pohybová průprava pro korfbal. 2003. 127 l. info
 • ŠKROBOVÁ, Petra. Herní a pohybová průprava pro korfbal. 2003. 127 l. info
 • CHVÁTALOVÁ, Marcela. Florbal a jeho využití v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni základních škol. Edited by Petr Starec. 2000. 67 s. info
 • Pravidla tradičních rekreačních sportů. Edited by Michal Vrbata. 1. vyd. Brno: Mravenec, 2000. 52 s. ISBN 80-85978-78-4. info
Výukové metody
úkoly pro samostudium, výběr cvičení, teoretická a praktická příprava.
Metody hodnocení
závěrečný písemný test se skládá obvykle z 30 otázek hodnocených 30 body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 25 bodů.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/netradicni-hry/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2021/bp2120