n4114b Běžecké lyžování

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
kurz 4 D. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
( bp2012 Lyžování A || bk2012 Lyžování A || b4011b Běžecké lyžování ) && (! np2010 Didaktika lyžování ||! nk2010 Didaktika lyžování ||! n4114 Teorie a didaktika lyžování ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )&& BOZP_OK ( bozp_fsps_skisnow )
(bp2012||bk2012||b4011b) && (!np2010||!nk2010 ||!n4114) && bozp_ok(bozp_po_stud) && bozp_ok(bozp_po_stud_fsps)&& bozp_ok(bozp_fsps_skisnow)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Demonstrace metodických výstupů v běžeckém lyžování
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu by měl být student schopen: prokázat znalosti metodiky běžeckého lyžování; posoudit vhodnost výběru průpravných cvičení pro konkrétního jedince; analyzovat chyby v technice běžeckého lyžování; organizovat družstvo během výuky; podmínkou účasti na kurzu je úspěšné vstupní přezkoušení z techniky běhu: střídavý běh dvoudobý, soupažný běh jednodobý, oboustranné bruslení dvoudobé, oboustranné bruslení jednodobé
Osnova
  • Běžecké lyžování: metodika klasických běžeckých disciplín metodika bruslení organizace lyžařského výletu
Literatura
  • KOVAŘÍK, Vladimír. Teorie a didaktika lyžování. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 215 s. ISBN 80-210-0312-X. DVOŘÁK, František, Roman KUMPOŠT a Luděk ŠABLATURA. Trenér lyžování : klasické disciplíny. Praha: Československý svaz tělesné výchovy. Č
  • LUKÁŠEK, Miloš a Martin VILÍM. Sjezdové lyžování – metodika pro lyžařské kurzy. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. MUSIL, Dalibor a Jiří REICHERT. Lyžování : od základů po freestyle. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 120 s. ISBN 97880
  • SOUMAR, Libor a Emil BOLEK. Běh na lyžích. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 124 s. ISBN 9788024739663. info
  • BOLEK, Emil, Ján ILAVSKÝ a Libor SOUMAR. Běh na lyžích : trénujeme s Kateřinou Neumannovou. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 176 s. ISBN 9788024713717. info
  • GNAD, Tomáš a Dana PSOTOVÁ. Běh na lyžích. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2005, 151 s. ISBN 8024609959. info
Výukové metody
Praktická cvičení v lyžařském středisku.
Metody hodnocení
Praktická zkouška: - metodický výstup - student je hodnocen známkou A-E - součástí hodnocení celková úroveň lyžařských dovedností
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/n4114b