n4114s Sjezdové lyžování

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
kurz 5 D. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alena Pokorná, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
( bp2012 Lyžování A || bk2012 Lyžování A || b4011s Sjezdové lyžování ) && (! np2010 Didaktika lyžování || ! nk2010 Didaktika lyžování || ! n4114 Teorie a didaktika lyžování )&& BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )&& BOZP_OK ( bozp_fsps_skisnow )
(bp2012 || bk2012 || b4011s) && (!np2010 || !nk2010 || !n4114)&&bozp_ok(bozp_po_stud) && bozp_ok(bozp_po_stud_fsps)&& bozp_ok(bozp_fsps_skisnow)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu by měl být student schopen: prokázat znalosti metodiky sjezdového lyžování; posoudit vhodnost výběru průpravných cvičení pro konkrétního jedince; analyzovat chyby v technice sjezdového lyžování; organizovat družstvo během výuky
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu by měl být student schopen: prokázat znalosti metodiky sjezdového lyžování; posoudit vhodnost výběru průpravných cvičení pro konkrétního jedince; analyzovat chyby v technice sjezdového lyžování; organizovat družstvo během výuky; podmínkou účasti na kurzu je úspěšné vstupní přezkoušení z technik sjezdového lyžování
Osnova
  • Všeobecná lyžařská průprava Jízda přímo Hry na lyžích Jízda šikmo svahem Sesouvání, bruslení Odšlapování Jízda v pluhu, jízda na vleku Oblouk v pluhu – statický Oblouk z přívratu vyšší lyží Základní paralelní oblouk Carvingový oblouk Krátký paralelní oblouk Oblouk s přeskokem Teoretické přednášky: Didaktika lyžování Lyžování dětí Nové trendy ve sjezdovém lyžování
Literatura
  • LUKÁŠEK, Miloš a Martin VILÍM. Sjezdové lyžování – metodika pro lyžařské kurzy. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
  • STROBL, Karel a Ladislav BEDŘICH. Učíme lyžovat : sjezdové lyžování z aspektu aktuálních poznatků z oblasti teorie a praxe : učební testy pro studenty tělesné výchovy a cvičitele lyžování. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999, 109 s. ISBN 8070679905. info
Výukové metody
Praktická cvičení v lyžařském středisku.
Metody hodnocení
Praktická zkouška: - metodický výstup - přezkoušení z bakalářských zápočtových požadavků (hodnocení prospěl/neprospěl) Teoretická zkouška: - vědomostní test - video analýza vybraných lyžařských prvků
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/n4114s