n4135 Snowboarding

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
5 dní. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dominik Bokůvka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )&& BOZP_OK ( bozp_fsps_skisnow )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je výuka základních dovedností jízdy na snowboardu a základy didaktiky při výuce snowboardingu.
Dále by měl student výběrově splnit podmínky pro udělení licence Instruktor snowboardingu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen v praxi uplatnit získané základní dovednosti jízdy na snowboardu a základy didaktiky při výuce snowboardingu.
Osnova
 • PRAKTICKÁ ČÁST:
 • 1) terminologie, manipulace, bezpečnost, základní dovednosti, rovnováha
 • 2) nácvik rotace, sesouvání, aktuální formy průpravných cvičení
 • 3) smýkaný oblouk, řezaný oblouk, základní skoky
 • TEORETICKÁ ČÁST:
 • 1) metodická řada
 • 2) výzbroj a výstroj – používané materiály
 • 3) bezpečnost při snowboardingu – nové ochranné pomůcky
Literatura
 • LOUKA, Oto a Martin VEČERKA. Snowboarding. Photo by David Blažek. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 148 s. ISBN 9788024713786. info
 • BINTER, Lukáš. Jak dokonale zvládnout snowboarding. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 96 s. ISBN 8024715090. info
 • VOBR, Radek. Snowboarding. České Budějovice: Kopp, 2006, 128 s. ISBN 8072322966. info
 • BINTER, Lukáš. Snowboarding : vybavení, technika jízdy, freestyle. 3., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2006, 131 s. ISBN 8024714744. info
 • FRISCHENSCHLAGER, Erich. Richtig Snowboarding in drei Tagen. České Budějovice: Kopp, 2004, 125 s. ISBN 80-7232-186-2. info
 • BINTER, Lukáš. Snowboarding : alpská jízda, freestyle, freeriding. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2002, 128 s. ISBN 8024702460. info
 • PACH, Martin. Snowboarding : metodická příručka. 1. vyd. Bratislava: Peter Mačura - PEEM, 2002, 52 s. ISBN 80-88901-60-X. info
 • LUŽA, Jiří a Petra NOSKOVÁ. Základy snowboardingu. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1998, 68 s. ISBN 80-210-1962-X. info
 • WEISS, Christof. Snowboarding od A do Z. Vyd. 1. Praha: Český spisovatel, 1993, 120 s. ISBN 80-202-0459-8. info
Výukové metody
- kurz – 5 dní
- úkoly pro samostudium: studium literatury
- kontrola úkolů: test teorie snowboardingu, test praktických dovedností
Metody hodnocení
- zápočet – aktivní účast v praktické i teoretické části kurzu
- prokázání dostatečné úrovně teoretických znalostí i praktických dovedností při písemném testu a praktických jízdách
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/snowboarding/
Při registraci nebo zápisu předmětu je potřeba brát v úvahu finanční náročnost kurzu ve výši cca 9500,- Kč a úhradu této částky během října daného semestru!
V případě předchozího absolvování předmětu Volitelný snowboarding je obsah výuky zaměřen na didaktiku snowboardingu tak, aby mohly být splněny podmínky pro získání licence Instruktor snowboardingu.
Praktická zkouška z jízdy na snowboardu:
- sesouvání po spádnici backside, zastavení, pád, obrat, sesouvání po spádnici frontside, zastavení
- jízda šikmo svahem frontside do zastavení, pád, obrat, jízda šikmo svahem backside do zastavení
- základní smýkaný oblouk navazovaný
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/n4135