p975 Tělesná výchova - Fotbal

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Zdeněk Zítka (cvičící)
Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D. (cvičící)
Jarmila Titzová (pomocník)
Garance
PaedDr. Zdeněk Zítka
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
p975/01: Po 17. 2. 10:40–12:20 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, Po 24. 2. 10:40–12:20 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, Po 2. 3. 10:40–12:20 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, Po 9. 3. 10:40–12:20 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, Po 16. 3. 10:40–12:20 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, Po 23. 3. 10:40–12:20 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, Po 30. 3. 10:40–12:20 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, Po 6. 4. 10:40–12:20 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, Po 20. 4. 10:40–12:20 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, Po 27. 4. 10:40–12:20 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, Po 4. 5. 10:40–12:20 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, P. Vacenovský
p975/02: Po 17. 2. 12:20–14:00 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, Po 24. 2. 12:20–14:00 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, Po 2. 3. 12:20–14:00 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, Po 9. 3. 12:20–14:00 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, Po 16. 3. 12:20–14:00 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, Po 23. 3. 12:20–14:00 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, Po 30. 3. 12:20–14:00 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, Po 6. 4. 12:20–14:00 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, Po 20. 4. 12:20–14:00 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, Po 27. 4. 12:20–14:00 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, Po 4. 5. 12:20–14:00 hřiště s umělým povrchem, SAHn-hr-um, P. Vacenovský
Předpoklady
POV_TV
Předmět se vypisuje jen v rámci povinné TV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky: - zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obranu proti konfliktům, civilizačním chorobám a stresu - podpora zdravého životního stylu studentů - studenti se během semestru seznámí se základními pravidly,základními herními činnostmi jednotlivce a základními herními kombinacemi družstva formou provádění praktických cvičení a řízené hry - během absolvování předmětu si osvojí základní zásady správného provozování rekreačního sportu a zlepší si svoji fyzickou kondici - hlavním úkolem předmětu je získat absolventy pro sport, jako důležitou součást běžného života, kompenzující nedostatek pohybu převážně jednostranného sedavého způsobu "studijního" života.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen aplikovat základní herní činnosti jednotlivce v souladu s platnými pravidly hry.
Osnova
  • hlavní organizační zásady bezpečnost při provádění sportu základní pravidla základní herní činnosti jednotlivce, praktický nácvik herní kombinace, praktické provádění řízená hra
Literatura
  • PSOTTA, Rudolf. Fotbal : kondiční trénink : moderní koncepce tréninku, principy, metody a diagnostika, teorie sportovního tréninku. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 219 s. ISBN 8024708213. info
  • BEDŘICH, Ladislav. Fotbal : rituální hra moderní doby. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 195 s. ISBN 8021039272. info
  • KOLLATH, Erich. Fotbal : technika a taktika hry : nácvik a herní trénink, metodika tréninku, herní systémy. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 137 s. ISBN 8024713365. info
  • FRANK, Gerhard. Fotbal : 96 tréninkových programů : periodizace a plánování tréninku, výkonnostní testy, strečink. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 216 s. ISBN 8024713373. info
  • BAUER, Gerhard. Hrajeme fotbal. 2. přeprac. vyd. České Budějovice: Kopp, 2006. 128 s. ISBN 807232277X. info
  • VOTÍK, Jaromír. Fotbal : trénink budoucích hvězd. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 137 s. ISBN 8024704633. info
Výukové metody
Praktická cvičení
Metody hodnocení
- cvičení, zápočet - zápočet je studentům udělen za docházku - 3x možná absence
Informace učitele
Informace k výuce Tv najdete na www.fsps.muni.cz/cus/. Předmět p 975 Fotbal je vyučován na venkovním hřišti s umělým trávníkem - nesmí být kopačky s kolíky.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: zapsat smíte jen 1 sport.+ kurz, nelze vyhovět žádosti o výjimku při překročené kapacitě.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Kopaná na velkém hřišti, hraje se venku za každého počasí i v zimě. Začátečníci, pokročilí, dívky vítány.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/p975