bp017 Sportovní edukace I

Fakulta sportovních studií
podzim 2008
Rozsah
1/7. 6 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
PaedDr. Miroslav Čada (přednášející)
Mgr. Aleš Dědeček (přednášející)
PaedDr. Vladimír Hansgut, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D. (přednášející)
PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (přednášející)
PaedDr. Jaroslav Šamšula (přednášející)
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Žůrek (přednášející)
Mgr. Hana Bubníková (cvičící)
PaedDr. Dagmar Šimberová (pomocník)
Garance
PaedDr. Dagmar Šimberová
Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě – Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 240 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/240, pouze zareg.: 0/240
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pohybové hry; Plavání; Rytmická gymnastika; Odborná terminologie; Úvod do studia sportů; Volejbal; Základní gymnastika I.
Předmět se skládá z částí
bp017h Pohybové hry; bp017p Plavání I; bp017r Rytmická gymnastika; bp017t Odborná terminologie; bp017u Úvod do studia sportů; bp017v Volejbal; bp017z Základní gymnastika I.
Osnova
 • Pohybové hry; Plavání; Rytmická gymnastika; Odborná terminologie; Úvod do studia sportů; Volejbal; Základní gymnastika I.
Literatura
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2008, 178 s. ISBN 9788024614786. info
 • LÖSSL, Jiří. Rytmická pohybová a taneční výchova mladšího žactva : deset lekcí pro začínající pedagogy. 1. vyd. Praha: Nipos - Artama, 2007, 93 s. ISBN 9788070682142. info
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 178 s. ISBN 8024609738. info
 • HÁJKOVÁ, Jana a Dobromila VEJRAŽKOVÁ. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005, 81 s. ISBN 8024604256. info
 • KRAPKOVÁ, Hana. Rytmická gymnastika a současné gymnastické aktivity s hudbou ve školní tělesné výchově. Illustrated by Jana Šopková. Vyd. 1. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1995, 57 s. ISBN 8070674822. info
 • KOSTKOVÁ, Jarmila. Rytmická gymnastika. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1990, 345 s. info
 • APPELT, Karel a Miroslav LIBRA. Gymnastické názvosloví. I., Názvosloví cvičení prostných. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 76 s. : il. info
 • APPELT, Karel a Miroslav LIBRA. Gymnastické názvosloví. II., Názvosloví cvičení akrobatických a cvičení na nářadí. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987, 109 s. : i. info
 • PALKOVÁ, Zdena. Rytmická výstavba prozaického textu. Vyd. 1. Praha: Academia, 1974, 137 s. info
 • BERDYCHOVÁ, Jana. Rytmická gymnastika a tanec pro děti. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1973, 141 s. URL info
Metody hodnocení
Požadavky k dispozici u jednotlivých předmětů.
Další komentáře
Základní gymnastika I - bp017z (0/1), Rytmická gymnastika - bp017r (0/1), Odborná terminologie - bp017t (0/1), Volejbal - bp017v (0/2), Pohybové hry - bp017h (0/1), Plavání - bp017p (0/1), Úvod do studia sportů - bp017u (1/0).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2008/bp017