bp1138 Diagnostics methods I

Faculty of Sports Studies
autumn 2020
Extent and Intensity
0/4/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Klára Šoltés Mertová (seminar tutor)
Mgr. Aleš Pospíšil (seminar tutor)
Mgr. Petra Solarská (seminar tutor)
Bc. Eva Dolejší (assistant)
doc. Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Klára Šoltés Mertová
Department of Health Promotion – Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Health Promotion – Faculty of Sports Studies
Timetable of Seminar Groups
bp1138/01: Wed 13:40–17:00 E34/224, P. Solarská
bp1138/02: Wed 10:00–13:20 E34/224, A. Pospíšil
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Introduce students to diagnostics methods in physiotherapy.
Syllabus
 • 1. Diagnostic methods in physiotherapy. 2. Anamnesis. 3. Fundamentals of posture - body segments, movements in the coronal plane, in the sagittal plane, in the transverse plane. 4. Diagnostic methods of musculosceletal system. 5. Joints - range of motion and muscle lenght. 6. Flexibility tests. 7. The standart posture and faulty posture.
Literature
  recommended literature
 • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
 • GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO and Elaine Rosen SUPNICK. Vyšetření pohybového aparátu. Translated by Martina Zemanová - Jan Vacek. Vyd. 1. Praha: Triton, 2005, 599 s. ISBN 8072547208. info
 • HALADOVÁ, Eva and Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. Vyd. 2. nezm. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005, 135 s. ISBN 8070133937. info
  not specified
 • VÉLE, František. Kineziologie : přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2006, 375 s. ISBN 8072548379. info
 • GRIM, Miloš and Rastislav DRUGA. Základy anatomie. První vydání. Praha: Galén, 2005, 163 stran. ISBN 8024609894. info
Teaching methods
Practical tuition in a smaller seminar group of students.
Assessment methods
Demonstration of practical skills and satisfactory results of written examination test during and at the end of the term, oral examination at the end of the term (credit.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Teacher's information
http://www.fsps.muni.cz/impact/vysetrovaci-metody-1/
The course is also listed under the following terms Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2020/bp1138