bp1256 Základy psychologie a sociologie

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
Mgr. Michal Vičar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Blažej, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Fiľo, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Čt 21. 2. 14:00–14:50 B11/206, Čt 28. 2. 14:00–14:50 B11/206, Čt 7. 3. 14:00–14:50 B11/206, Čt 14. 3. 14:00–14:50 B11/206, Čt 21. 3. 14:00–14:50 B11/206, Čt 28. 3. 14:00–14:50 B11/206, Čt 4. 4. 14:00–14:50 B11/206, Čt 11. 4. 14:00–14:50 B11/206, Čt 18. 4. 14:00–14:50 B11/206, Čt 25. 4. 14:00–14:50 B11/206, Čt 2. 5. 14:00–14:50 B11/206, Čt 9. 5. 14:00–14:50 B11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp1256/01: Út 19. 2. 16:00–16:50 B11/206, Út 26. 2. 16:00–16:50 B11/206, Út 5. 3. 16:00–16:50 B11/206, Út 12. 3. 16:00–16:50 B11/206, Út 19. 3. 16:00–16:50 B11/206, Út 26. 3. 16:00–16:50 B11/206, Út 2. 4. 16:00–16:50 B11/206, Út 9. 4. 16:00–16:50 B11/206, Út 16. 4. 16:00–16:50 B11/206, Út 23. 4. 16:00–16:50 B11/206, Út 30. 4. 16:00–16:50 B11/206, Út 7. 5. 16:00–16:50 B11/206, A. Blažej, P. Fiľo
bp1256/02: St 20. 2. 10:00–10:50 B11/311, St 27. 2. 10:00–10:50 B11/311, St 6. 3. 10:00–10:50 B11/311, St 13. 3. 10:00–10:50 B11/311, St 20. 3. 10:00–10:50 B11/311, St 27. 3. 10:00–10:50 B11/311, St 3. 4. 10:00–10:50 B11/311, St 10. 4. 10:00–10:50 B11/311, St 17. 4. 10:00–10:50 B11/311, St 24. 4. 10:00–10:50 B11/311, A. Blažej, P. Fiľo
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedním cílem předmětu je představit základní psychologické přístupy, témata a problémy, kterými se psychologie zabývá. Po absolvování kurzu by studenti měli porozumět základům psychologického myšlení - teoretickým východiskům a možnostem jejich aplikace - a na tomto základě by měli být schopni reflektovat svou vlastní zkušenost. Dalším cílem je prezentovat sport jako sociálně kulturní fenomén odrážející barvitou scénu dynamiky změn hodnotového světa, zájmů a činností soudobého lidstva. Sociologie stojí před úkolem popsat a vysvětlit sociálně a kulturně podmíněné postavení jednotlivých skupin ve společnosti. Studenti získají přehled o základních kategoriích sociologie a osvojí si schopnost klást si kritické otázky týkající se jeho soudobého fungování v sociálním životě.
Výstupy z učení
Po absolvování kusu je student schopen: - porozumět psychosociálním vztahům současné společnosti, - orientovat se v interakčních profesích, - aplikovat soci-psychologické principy do současné praxe.
Osnova
 • Psychologie, definice předmětu z hlediska některých psychologických směrů, psychologické disciplíny.Biologická a sociální determinace lidské psychiky.
 • Psychické procesy: Kognitivní procesy a jejich dělení. Emoce. Dělení emocí, kontrola emocí. Motivace jako předpoklad výkonu.
 • Pojem osobnosti v psychologii. Osobnostní vlastnosti. Schopnosti a výkon.Rozvoj psychomotorických schopností. Inteligence.
 • Hlavní otázky sociální psychologie. Sociální učení. Sociální odměny a tresty. Vztah jedince a skupiny. Sociální kognice. Soutěžení a spolupráce.
 • Zátěžové situace. Konflikty a jejich řešení. Rozhodování. Frustrace a reakce na frustraci. Stres.
 • Společnost – základní funkce.
 • Sociologie – klíčové pojmy.
 • Kultura
 • Masová kultura
 • Socializace, výchova, vzdělání
 • Sociální struktura
 • Sociální mobilita
 • Globální problémy současnosti
Literatura
 • Sekot, Aleš. Sociologie v kostce.III vyd.. Brno: 2006. Masarykova univerzita, Paido.
 • MIKŠÍK, Oldřich. Psychologická charakteristika osobnosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 257 s. ISBN 8024602407. info
 • SLAMĚNÍK, Ivan a Jozef VÝROST. Sociální psychologie [Výrost, 1997] : Sociálna psychológia [Výrost, 1997]. Vyd. 1. Praha: ISV - nakladatelství, 1997. 453 s. : i. ISBN 80-85866-20-X. info
 • ATKINSON, Rita L. Psychologie. Translated by Erik Herman - Miroslav Petržela. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 863 s. ISBN 808560535X. info
Výukové metody
přednášky, semináře
Metody hodnocení
písemný,ústní test
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2019/bp1256