bp2299 Sport gymnastics

Faculty of Sports Studies
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/1. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D.
Department of Gymnastics and Combatives – Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Gymnastics and Combatives – Faculty of Sports Studies
Timetable of Seminar Groups
bp2299/01: Wed 12:00–12:50 tělocvična, Sokol, P. Hedbávný
Prerequisites (in Czech)
bp2270 Gymnastics preparation
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the subject is: - acquance with SG movement strusture - terminology of exercise on apparatus - acquinement with technique of exercise on apparatus - acquinement with metodics of elements - increasing level of motoric skills in exercise on apparatus
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to: - acquance with SG movement strusture - terminology of exercise on apparatus - acquinement with technique of exercise on apparatus - acquinement with metodics of elements - increasing level of motoric skills in exercise on apparatus
Syllabus
 • - acquance with SG movement strusture - terminology of exercise on apparatus - acquinement with technique of exercise on apparatus - acquinement with metodics of elements - increasing level of motoric skills in exercise on apparatus
Literature
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2009, 114 s. ISBN 9788024617336. info
 • ZÍTKO, Miroslav and Jan CHRUDIMSKÝ. Akrobacie. Illustrated by Miroslav Libra. 2., rozš. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2006, 52 s. ISBN 8086586170. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Pohybová příprava dětí. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 109 s. ISBN 8024716364. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastická průprava sportovce : 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 187 s. ISBN 8024710064. info
 • TŮMA, Zdeněk, Miroslav ZÍTKO and Miroslav LIBRA. Kapitoly o gymnastice. Vyd. 1. Praha: Česká obec sokolská, 2004, 68 s. ISBN 8086402134. info
 • Všeobecná gymnastika : speciální učební text. Edited by Miroslav Zítko, Illustrated by Silvie Toráková. 3. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2004, 94 s. ISBN 8086586081. info
 • ZÍTKO, Miroslav. Skoky z malé trampolíny. Illustrated by Bohumír Roubal, Photo by Marie Brunerová. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 1998, 47 s. ISBN 8090250912. info
 • KNORRE, Naděžda, Miroslav ZÍTKO and Radka NEMKYOVÁ-VACKOVÁ. Základy sportovní gymnastiky pro odbory ZRTV. Edited by Vlasta Třešňáková - Dagmar Křížová, Illustrated by Vladimír. 1. vyd. Praha: Československý svaz tělesné výchovy. Český ústřední výbor, 1988, 143 s. info
Teaching methods
Form of practicals lessons completed with teoreticals pieces of knowledge
Assessment methods
Final project, Routine performence Men:floor, rings, vault, bars, h.bar, rope climbing women:floor, rings, vault, beam, h.bar, rope climbing Practical performence of suppotr (spot) Practical performence of warm up
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Autumn 2011, autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2019/bp2299