bp4031 Zdravotní tělesná výchova

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Roman Grmela, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marie Crhová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Roman Grmela, Ph.D. (cvičící)
Garance
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.
Katedra pohybových aktivit a zdraví - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Grmela, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pohybových aktivit a zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Po 19:00–19:50 B11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp4031/01: St 17:00–17:50 E34/117 - hala úpolových sportů, R. Grmela
bp4031/02: St 16:00–16:50 E34/117 - hala úpolových sportů, R. Grmela
bp4031/03: St 8:00–8:50 E34/117 - hala úpolových sportů, M. Crhová
bp4031/04: Čt 8:00–8:50 E34/118 - pohybová tělocvična, R. Grmela
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se zabývá preskripcí pohybové aktivity u oslabených jedinců. V rámci studia tohoto předmětu se student seznámí s možnostmi diagnostiky pohybové soustavy, kompenzačními prostředky a vyrovnávacím procesem. Dále si osvojí postupy při výběru pohybových aktivit u oslabení pohybové soustavy, dýchací soustavy, kardiovaskulárního systému, metabolických oslabení,interních oslabení, gynekologických oslabení, neuropsychických oslabení, smyslových oslabení, seniorů a dalších.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen:
- provést orientační testování pohybové soustavy u oslabených jedinců
- navrhnout adekvátní vyrovnávací proces pro jednotlivá zdravotní oslabení
- sestavit cvičební jednotku pro jednotlivá oslabení z hlediska rozvoje potřebných ukazatelů
- prakticky realizovat cvičební jednotku pro jednotlivá oslabení
Osnova
 • Zdravotní tělesná výchova, cíl, prostředky, vyrovnávací proces
 • Funkční poruchy pohybového aparátu (diagnostika a vyrovnávací proces)
 • Jednotlivé druhy oslabení pohybového aparátu a vyrovnávací proces
 • Oslabení dýchacího systému a vyrovnávací proces
 • Obezita a vyrovnávací proces
 • Diabetes mellitus typ I, II a vyrovnávací proces
 • Oslabení kardiovaskulárního systému a vyrovnávací proces
 • Gynekologická oslabení a vyrovnávací cvičení
 • Neuropsychologická oslabení a vyrovnávací proces
 • Oslabení smyslová a vyrovnávací proces
 • Věkové zvláštnosti a patogeneze
 • Stáří a vhodná pohybová aktivita (společné pro všechny obory)
Literatura
  povinná literatura
 • BERÁNKOVÁ, Lenka, Roman GRMELA, Jitka KOPŘIVOVÁ a Martin SEBERA. Zdravotní tělesná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X. URL info
 • SYSLOVÁ, Vlasta. Zdravotní tělesná výchova II. část. ČASPV. Praha: ČASPV, ACI, 2003. 106 s. ISBN 80-86586-03-0. info
 • HÁLKOVÁ, Jitka. Zdravotní tělesná výchova : speciální učební text. I. část, obecná. 2. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny Akademie cvičitelů a instruktorů, 2001. 120 s. : i. info
  doporučená literatura
 • Exercise in rehabilitation medicine. Edited by Walter R. Frontera - David M. Slovik - David Michael Dawson. 2nd ed. Champaign: Human Kinetics, 2006. ix, 454. ISBN 073605541X. info
 • BURSOVÁ, Marta. Kompenzační cvičení : uvolňovací, protahovací, posilovací. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 195 s. ISBN 9788024709482. info
 • BURSOVÁ, Marta, Jaromír VOTÍK a Jiří ZALABÁK. Kompenzační cvičení pro fotbalisty. První vyd. Praha: Olympia, 2003. 95 s. ISBN 8070337931. info
 • BURSOVÁ, Marta a Karel RUBÁŠ. Základy teorie tělesných cvičení. 1. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. 86 s. ISBN 8070828226. info
Výukové metody
teoretická přednáška, praktická cvičení, konzultace, samostatná práce.
Metody hodnocení
Požadavky připuštění ke zkoušce:
- účast na seminářích (povoleny jsou 2 absence)
- odvedený praktický metodický výstup
- odevzdaný vyšetřovací protokol označený vyučujícím jako splněný
- zápočtový online test - úspěšnost 70%, obsah testu: teoretické i praktické poznatky z přednášek, seminářů a studijních materiálů
Závěrečná ústní zkouška:
- diskuze nad vyšetřovacím protokolem
- ověření vědomostí z přednášek a seminářů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4031