bp4035 Dějiny sportu

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Milena Strachová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Milena Strachová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
St 17:00–17:50 B11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp4035/01: St 15:00–15:50 B11/311, M. Strachová
bp4035/02: St 19:00–19:50 E34/207 – seminární místnost, M. Strachová
bp4035/03: Út 9:00–9:50 E34/225 - seminární místnost, M. Strachová
bp4035/04: Út 10:00–10:50 B11/236, M. Strachová
bp4035/05: St 18:00–18:50 E34/207 – seminární místnost, M. Strachová
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Předmět je určen pro studenty bakalářského studia ve studijních oborech programu Tělesná výchova a sport.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout teoretické schopnosti studenta v následujících oblastech: světové dějiny sportu; národní dějiny sportu; prezentace výsledků v psané i mluvené podobě.
Výstupy z učení
Na konci předmětu bude student schopen:
- reprodukovat poznatky z vývoje dějin sportu
- vysvětlit souvislosti dějinného vývoje
- aplikovat poznatky z dějin pro současnou praxi
- charakterizovat jednotlivá období
- shrnout všeobecné poznatky
- zdůvodnit kontinuitu dějinného vývoje
- aplikovat ve formě prezentace (výstupu) zjištěné poznatky
- pracovat s historickými zdroji
Osnova
 • - Mýtické myšlení
 • - Klasické řecké myšlení
 • - Helénismus
 • - Středověké myšlení
 • - Renesance
 • - Novověk (17.–1. pol. 1/2 18. st.)
 • - Osvícenství
 • - Moderní myšlení (19. st.–60. léta 20. st.)
 • - Postmoderní myšlení
Literatura
  povinná literatura
 • GREXA, Ján a Milena STRACHOVÁ. Dějiny sportu : přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 235 s. ISBN 9788021054585. info
  doporučená literatura
 • STRACHOVÁ, Milena. Organizace českého sportu z pohledu managementu. In Management, marketing a ekonomika sportu. 1. vyd. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 32 - 57. ISBN 978-80-210-8346-2. info
 • STRACHOVÁ, Milena. Organizace sportu v Československé republice v letech 1952-1989. In Jan Kalous, František Kolář. Sport v komunistickém Československu 1945-1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů a Český olympijský výbor, z.s., 2015. s. 46-59. ISBN 978-80-87912-38-6. info
 • STRACHOVÁ, Milena. Organizace československé tělovýchovy v období 1948–1989. In Připraven k práci a obraně vlasti! Padesát let českého sportu v totalitní společnosti. 2014. info
 • STRACHOVÁ, Milena. Sport a Český svaz tělesné výchovy po roce 1989. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 235 s. ISBN 978-80-210-6709-7. info
 • KÖSSL, Jiří, Jan ŠTUMBAUER a Marek WAIC. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 159 s. ISBN 8024608022. info
 • SOMMER, Jiří. Malé dějiny sportu :aneb o sportech našich předků... Vyd. 1. Praha: Fontána, 2003. 273 s. ISBN 80-7336-116-7. info
  neurčeno
 • BLECHA, Ivan. Filosofický slovník. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995. 479 s. ISBN 80-7182-014-8. info
 • GAARDER, Jostein. Sofiin svět :román o dějinách filosofie. Translated by Jarka Vrbová. 1. vyd. Košice: Knižná dielňa Timotej, 1995. 512 s. ISBN 80-967294-5-4. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou seminářů, vyhledávání a zpracování historických pramenů a samostudium, výstupy formou prezentace. Očekává se diskuse na danou problematiku.
Metody hodnocení
Minimální účast na seminářích 80%; 1 aktivní výstup na zadané téma během semestru; rozpoutání diskuse k výstupu; písemná zkouška s min. 26 bodů z 60.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/dejiny-sportu/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4035