d037j Přednáška na konferenci cizojazyčná

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Výsledek je řádně zaveden v ISu v aplikaci Publikace a označen pro přenos do RIV. Varianta: Písemné potvrzení editora/vydavatele o přijetí příspěvku k uveřejnění.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Osnova
  • Přednáška je přednesena na konferenci nebo na odborném semináři, a to v anglickém jazyce nebo jiném světovém jazyce obvyklém pro obor. Student je 1. autorem příspěvku. Příspěvek je publikován ve formě full textu ve sborníku nebo speciálním čísle časopisu z konference/semináře.
Metody hodnocení
zápočet Zápočet je udělen na základě odevzdání tištěného záznamu o publikaci z ISu, který je odevzdán na oddělení vědy a výzkumu. Varianta: Zápočet je udělen na základě odevzdání písemného potvrzení editora/vydavatele o přijetí příspěvku k uveřejnění. Záznam o publikaci/písemné potvrzení lze započítat pouze v případě, že nebyl předložen jako podklad pro hodnocení jiného předmětu v rámci doktorského studia na FSpS MU.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020.