bp1254 Ekonomické činnosti ve sportu I - Ekonomie a marketing

Fakulta sportovních studií
jaro 2012
Rozsah
1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Oldřich Racek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
St 15:15–16:00 A11/305
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět ekonomickému způsobu myšlení - seznámit se s nejdůležitějšími pojmy a jejich praktickými aplikacemi v oblasti ekonomie - využít získaných znalostí pro pochopení praktických příkladů z české a světové ekonomiky - vysvětlit jednotlivé pohledy na marketingové řízení a na marketing obecně - popsat jednotlivé prvky marketingového mixu - porozumět a vysvětlit problematiku řízení marketingového mixu
Osnova
  • 1. základní pojmy 2. trh a jeho vlastnosti 3. poptávka, poptávané množství a jejich změny 4. pružnost poptávky 5. nabídka na trhu výrobků a služeb 6. náklady firmy 7. měření výkonu ekonomiky 8. trh práce a inflace 9. uvedení do problematiky 10. prostředí podniku (makroprostředí a mikroprostředí) 11.koncepce cíleného marketingu (segmentace, targeting, positioning) 12.marketingový mix
Literatura
  • Holman, Robert. Ekonomie. Vyd. 5. Praha: C.H.BECK, 2011. 691 s.
  • FUCHS, Kamil a Pavel TULEJA. Základy ekonomie. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 347 s. ISBN 8086119947. info
  • FORET, Miroslav. Marketing. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 166 s. ISBN 8021035005. info
  • KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Translated by Hana Machková. Praha: Grada, 2004. 855 s. ISBN 8024705133. info
  • Marketing management. Edited by Philip Kotler. 10. rozšířené vyd. Praha: Grada, 2001. 719 s. ISBN 8024700166. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek
Metody hodnocení
Úspěšné složení závěrečné zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 11. 2018 12:56, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému