nk2102 Aktuální formy a metody gymnastických disciplín a tanců

Fakulta sportovních studií
jaro 2018
Rozsah
7/7. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Sklenaříková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
Oddělení gymnastiky - Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení gymnastiky - Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 2. 3. 11:00–13:15 A11/311, Pá 16. 3. 14:00–15:30 A11/236, Pá 4. 5. 13:15–14:45 A15/207
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
nk2102/01: Pá 6. 4. 13:15–15:30 119 - univerzální tělocvična, Pá 13. 4. 18:00–19:30 118 - pohybová tělocvična, Pá 20. 4. 14:00–15:30 119 - univerzální tělocvična, A. Skotáková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit se s pojmy z oblasti gymnastiky (dělení gymnastiky; esteticko-koordinační podstata gymnastiky a tance; historické aspekty a vývoj gymnasticko-tanečních disciplín; základní pravidla sportovních disciplín; strukturální principy)a didaktickými postupy a metodami gymnastických druhů a sportů. Aktuální taneční trendy a a využítí v tělovýchovně sportovním procesu. Osvojit si správné pohybové návyky v gymnasticko-tanečních disciplínách. Teoretické a praktické znalosti nových pohybově-hudebních forem a soutěžních disciplín aplikují pro vytváření zdravého životního stylu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět pojmům z oblasti gymnastiky (dělení gymnastiky; esteticko-koordinační podstata gymnastiky a tance; historické aspekty a vývoj gymnasticko-tanečních disciplín; základní pravidla sportovních disciplín; strukturální principy) a vysvětlit didaktické postupy a metody gymnastických druhů a sportů. Bude znát aktuální taneční trendy a dokáže je využít v tělovýchovně sportovním procesu. Vytvoří si technicky správné pohybové návyky v gymnasticko-tanečních disciplínách. Teoretické a praktické znalosti nových pohybově-hudebních forem a soutěžních disciplín aplikují pro vytváření zdravého životního stylu.
Osnova
  • • Aktualizace gymnastických sportů i druhů. Zachycení nových trendů a aplikace do pedagogického procesu. • Aplikace aerobních forem gymnastických disciplín do vyučovacího/tréninkového procesu. • Aplikace TeamGymu do vyučovacího/tréninkového procesu. • Aplikace prvků sportovní gymnastiky do vyučovacího/tréninkového procesu. • Aplikace prvků moderní gymnastiky do vyučovacího/tréninkového procesu. • Aplikace tanečních disciplín do vyučovacího/tréninkového procesu. KOmerčně zaměřené aktuální formy gymnastiky a tance Aplikace metod a technik gymnastických disciplín a tanců do jiných sportovních odvětví
Literatura
  • ČECHOVSKÁ, Irena, Viléma NOVOTNÁ a Hana MILEROVÁ. Aqua-fitness : plavání, aqua-gymnastika, aqua-aerobik. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 129 s. ISBN 8024704625. info
  • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 90 s. ISBN 8024606615. info
  • MATERA, Lubomír. Návrh kreativního povinného programu pro žákovskou a juniorskou reprezentaci ČR ve sportovní gymnastika mužů. 2002. 60 l. + 1. info
  • PAGE, Jason. Gymnastika. 1. vyd. Praha: Egmont ČR, 2000. 32 s. ISBN 8071864765. info
  • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika pro zdravotní a kondiční účely. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 126 s. ISBN 80-85866-54-4. info
  • WÁLOVÁ, Zlata. Gymnastika pro moderní ženu. Edited by Helena Jarkovská, Photo by Zdeněk Lhoták. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1990. 278 s. ISBN 8070335890. info
  • ZRUBÁK, Anton. Kondičná gymnastika pre všetkých. Vyd. 2. Bratislava: Šport, slovenské telovýchovné vydavatel'stvo, 1983. 172 s. : i. info
  • PALÁT, Miroslav. Dýchacia gymnastika. 2, dopl. vyd. Martin: Osveta, 1970. 235 s., [1. info
Výukové metody
Praktická cvičení, teoretická východiska budou předávána pomocí e-learningového materiálu a diskusí při praktických cvičeních. Úkoly pro samostudium: studium doporučené literatury, e-learningového textu. Kontrola úkolů: průběžně
Metody hodnocení
Praktické předvedení jednotlivých tanečních a gymnastických technik. Pedagogický výstup se zaměřením na aktuálnost ve školní TV a tréningovém procesu. Podrobnější informace o zápočtových požadavcích v interktivní osnově - https://is.muni.cz/auth/el/1451/jaro2015/nk2102/index.qwarp
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/aktualni-formy-a-metody-gymnastickych-disciplin-a-tancu/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.