nk2284 Projektový management

Fakulta sportovních studií
jaro 2013
Rozsah
7/13. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jana Nová, PhD., MBA (přednášející)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. David Póč (přednášející)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (přednášející), Mgr. Bc. David Póč (zástupce)
Mgr. Milena Strachová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Mach, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
Oddělení managementu sportu - Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Olga Korvasová
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 8. 3. 9:00–11:15 A11/236, Pá 29. 3. 8:00–9:30 A11/206, Pá 5. 4. 8:00–9:30 A11/236
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
nk2284/1: Pá 8. 3. 15:45–18:00 A11/305, Pá 22. 3. 12:10–13:40 A11/206, Pá 29. 3. 10:00–12:15 A11/305, Pá 5. 4. 16:15–18:30 A11/236, Pá 12. 4. 10:05–11:35 A11/305, D. Póč, J. Rektořík, M. Strachová
Předpoklady
Student úspěšně dokončil postgraduální studium.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu by studenti měli být schopni: pochopit a vysvětlit procesy projektu, vytvořit fiktivní projekt;
Osnova
 • Projektový cyklus; Finanční stránka řízení projektu; Struktura projektu EU; Structurální prostředky a projektový management
Literatura
  povinná literatura
 • Zákon o veřejných zakázkách : komentář. Edited by Radek Jurčík. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. xviii, 832. ISBN 9788071792222. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Management. vydání první. Praha: Grada, 2011. 191 s. ISBN 978-80-247-3275-6. info
 • DOČKAL, Vít. Strukturální fondy EU - projektový cyklus a projektové řízení : příručka projektového manažera. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2007. 137 s. ISBN 9788021043909. info
 • OCHRANA, František. Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 184 s. ISBN 8086119718. info
 • NĚMEC, Vladimír. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 182 s. ISBN 8024703920. info
 • OCHRANA, František. Veřejné projekty a veřejné zakázky :(hodnocení a výběr). Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1999. 232 s. ISBN 80-85963-96-5. info
  doporučená literatura
 • ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Fenomén Public Private Partnerships a poskytování veřejných služeb. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 176 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5409-7. info
 • SKALICKÝ, Jiří, Milan JERMÁŘ a Jaroslav SVOBODA. Projektový management a potřebné kompetence. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. xiii, 389. ISBN 9788070439753. info
 • ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. ISBN 978-80-251-1506-0. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrola jako nástroj řízení. Doc. Ing. J. Rektořík, CSc., Doc. PhDr. J. Šelešovský, CSc. - vedoucí autoři. In Kontrolní systému veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003. s. 11-17, 6 s. ISBN 80-86119-72-6. info
 • MUSGRAVE, Richard Abel a Peggy B. MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. Translated by Věra Kameníčková. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1994. xiv, 946 s. ISBN 80-85603-76-4. info
Výukové metody
Teoretická příprava; relevantní legislativa; procvičování znalostí na zadaných projektech;
Metody hodnocení
Ústní zkouška. K přistoupení k ústní zkoušce je zapotřebí získat alespoň 60 bodů za dva písemné testy (max 40+40). Pokud student zpracuje a přednese kvalitní projekt na závěr výuky, může absolvovat předmět bez ústní zkoušky.
Informace učitele
V průběhu studia je zapotřebí se problematikou řízení projektů permanentně zabývat. Dá se předpokládat využití znalostí získaných absolvováním předmětu v následné praxi. Je kladen důraz na zpracování a přednesení projektu a tím potvrzení teoretických i praktických znalostí získaných studiem předmětu s možností absolvovat jej bez ústní zkoušky. In the course of study is needed to project management problems permanently addressed. It is assumed the use of knowledge gained during the course of subsequent practice.The emphasis is on processing and presentation of the project and the confirmation of theoretical and practical knowledge gained by studying the subject with him without complete oral examination.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.