nk2433 Sociální psychologie se zaměřením na sport

Fakulta sportovních studií
podzim 2018
Rozsah
7/7. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Adam Blažej, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
Mgr. Michal Vičar, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 16. 11. 8:25–10:55 E34/203 - seminární místnost, Pá 7. 12. 17:35–19:15 B11/235, Pá 14. 12. 8:00–9:40 E34/203 - seminární místnost
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
nk2433/01: Pá 5. 10. 17:10–19:40 B11/311, Pá 26. 10. 14:40–16:20 B11/236, Pá 14. 12. 10:30–12:10 B11/235, A. Blažej
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými přístupy a tématy sociální psychologie a především aplikace těchto přístupů na problematiku sportu a na konkrétní zkušenosti studentů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měli být studenti schopni analyzovat sociální situace, kterých se účastní, a měli by být schopni reflektovat svoji roli v jejich utváření.
Osnova
 • Sociální psychologie, předměty, přístupy a základní paradigma
 • Sociální skupina a sport – charakteristika, utváření, vývoj, působení, dynamika
 • Sociální vliv ve skupinách – konformita, inovace, rozhodování ve skupině, vliv autority
 • Vliv skupiny na jedince – kultura, normy, role
 • Vztah jedince k druhým lidem – postoje, stereotypy, předsudky
 • Skupinový výkon, meziskupinové vztahy
 • Prosociální chování, agresivita, kooperace a kompetice
 • Kognitivní styl vnímání
 • Osobní vztahy
 • Komunikace ve skupině, asertivita
 • Motivace k práci ve skupině
 • Konflikt a jeho řešení
Literatura
  povinná literatura
 • ROSINSKI, Philippe. Koučování v multikulturním prostředí : nové nástroje využití národních, firemních a profesních odlišností. Translated by Aleš Lisa. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2009. 323 s. ISBN 9788072611959. info
 • HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Translated by Irena Štěpaníková. Vyd. 4. Praha: Portál, 2007. 166 s. ISBN 9788073672836. info
 • ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6. info
  doporučená literatura
 • MIKULÁŠTÍK, Milan. Tvořivost a inovace v práci manažera. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 207 s. ISBN 9788024720166. info
 • HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Translated by Irena Štěpaníková. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009. 166 s. ISBN 9788073676391. info
 • MAYEROVÁ, Marie a Jiří [sociolog] RŮŽIČKA. Moderní personální management. 1. vyd. Jinočany: H & H, 2000. 173 s. ISBN 80-86022-65-X. info
 • Aplikovaná sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 383 s. ISBN 80-7178-269-6. info
Výukové metody
přednášky, semináře, diskuse.
Metody hodnocení
- písemný test
- 80% účast na seminářích
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.