np2402 Diagnostika pohybového vývoje

Fakulta sportovních studií
podzim 2016
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marta Gimunová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Vodička, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 8:50–9:35 A11/236
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
np2402/01: Út 15:30–16:15 123 - laboratoř biomotoriky, M. Gimunová, T. Vodička
Předpoklady
Každý student vypracuje seminární práci na zvolené téma z oblasti diagnostiky pohybových schopností ve struktuře odpovídající manuscriptu do recenzovaného časopisu STUDIA SPOPRTIVA. Ústní zkouška.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen především na problematiku diagnostiky pohybových schopností a dovedností v průběhu ontogeneze. Cílem je získat přehled o diagnostických metodách a technologických možnostech zjišťování úrovně, či vývoje pohybových schopností, se zaměřením na koordinační, silové a vytrvalostní schopnosti ve vztahu k jednotlivým věkovým obdobím, pohybovým intervencím a specifik onemocnění, poškození a léčby u vybraných skupin populace. Studenti dále získají vědomosti o výzkumném využití diagnostiky pohybových schopností v laboratorních a terénních podmínkách a osvojí si praktické dovednosti v oblasti diagnostiky pohybových schopností.
Osnova
  • • Vstupní jednorázová diagnostika pohybových schopností se zaměřením na senzitivní období u běžné populace (izokinetická dynamometrie, ruční dynamometrie). • Vstupní jednorázová diagnostika pohybových schopností se zaměřením na senzitivní období u běžné populace (stabilometrie - dynamická rovnováha, reaktometrie). • Vyhodnocení získaných dat (srovnání s normou, či tvoření vlastních škál). • Pravidelná diagnostika rozvoje pohybových schopností intervenovaných tréninkem. • Vyhodnocení získaných dat a jejich zpracování do podoby zpětnovazebné informace pro trenéry a sportovce samotné. • Diagnostika pohybových schopností u specifických skupin populace (nádorová onemocnění). • Diagnostika pohybových schopností u specifických skupin populace (Asthma Bronchiale a ICHS). • Diagnostika pohybových schopností u specifických skupin populace (Metabolický syndrom). • Diagnostika pohybových schopností u specifických skupin populace (Gravidita). • Diagnostika pohybových schopností s respektováním jednotlivých věkových skupin (období dítěte a adolescence) • Diagnostika pohybových schopností u specifických skupin populace (období dospělosti a stáří). • Analýza odborných článků na dané téma. V rámci seminářů budou procvičena jednotlivá témata z přednášek.
Literatura
  • Schumaker. L. (2010). Sports Data Mining. University of Arizona, USA: Springer.
  • McGinnis, P. M. (2012). Biomechanics of Sport And Exercise. Champaigne, USA: Human Kinetics.
  • Haywood. A. (2012). Advanced Analysis of Motor Development. Champaigne, USA: Human Kinetics.
  • Bartlett, R.(2007). Introduction to Sports Biomechanics: Analysing Human Movement Patterns. Abingdon, USA: Routledge.
Výukové metody
přednášky, seminární práce
Metody hodnocení
• 85 % aktivní účast na seminářích • Vypracování vypracuje seminární práce na zvolené téma z oblasti diagnostiky pohybových schopností ve struktuře odpovídající manuscriptu do recenzovaného časopisu STUDIA SPOPRTIVA • Úroveň vědomostí ověřit formou ústní zkoušky, hodnoceno na škále A-F.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.