np2411 Aplikovaná kondiční cvičení

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
np2411/02: Po 12:00–12:50 118 - pohybová tělocvična, Po 12:50–13:40 147 - posilovna, L. Svobodová
Předpoklady
praktická ukázka sestaveného kondičního programu pro konkrétního jedince.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou seznámeni s jednotlivými druhy skupinových i individuálních cvičení ve fitness centrech, jejich charakteristikou a využitím pro potřeby klientů na základě zdravotních omezení a různé úrovně fyzické kondice (aerobní formy, posilovací formy, formy body and mind).
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude schopen v praxi vytvořit tréninkový kondiční program pro výkonnostní a rekreační sportovce s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých sportovních disciplín, věkovým zvláštnostem a specifickým potřebám jedinců. Student bude schopen aplikovat znalosti struktury kondičních schopností do cvičebních programů seniorů, běžné populace ohrožené civilizačními chorobami a lidí se specifickými potřebami.
Osnova
 • Seznámení s jednotlivými druhy cvičení ve fitness centrech, jejich charakteristika a využití pro klienty různých věkových kategorií, zdravotních omezení a různé úrovně fyzické kondice (aerobní formy, posilovací formy, formy body and mind)
 • Tvorba tréninkového programu na základě vstupní diagnostiky
 • Zásady a specifika tvorby tréninkového programu pro jednotlivce
 • Zásady a specifika tvorby tréninkového programu pro skupinové formy cvičení
 • Specifikace kondičního programu dle věkových zvláštností (děti a mladiství)
 • Specifikace kondičního programu dle věkových zvláštností (dospělost a stáří)
 • Specifikace kondičního programu dle zdravotního stavu (funkční poruchy pohybového aparátu, onemocnění ortopedická)
 • Specifikace kondičního programu dle zdravotního stavu (Asthma bronchiale, ISCH)
 • Specifikace kondičního programu dle zdravotního stavu (metabolický syndrom)
 • Specifikace kondičního programu pro jedince se speciálními potřebami
 • Praktické ukázky sestaveného kondičního programu – jejich analýza a hodnocení
Literatura
 • Krištofič, J. (2007). Kondiční trénink: 207 cvičení s medicinbaly, expandery a aerobary. (1. vyd.). Praha, Česko: Grada.
 • Stackeová, D. (2004). Fitness: metodika cvičení ve fitness centrech. (1. vyd.). Praha, Česko: Karolinum.
 • Bláha, L. & Pyšný, L. (2000). Provozování pohybových aktivit zrakově handicapovanou populací. (1.vyd.). Ústí nad Labem, Česko: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
 • Johnson, J. (2012). Postural Assessment. Hands – On Guides for Therapists. London, UK: Human Kinetics.
 • Ješina.O. & Kudláček,M. (2011). Aplikovaná tělesná výchova. (1. vyd.) Olomouc, Česko: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Kim, Sang H. (2004). Ultimate flexibility: A Complete Guide to Stretching for Martial Arts. Wethersfield, Conn.: Turtle
 • Cacek, J. (2006). Atletický trénink (vytrvalost a její rozvoj). Brno, Česko: Orel, roč. 19, č. 2, s. 17-21.
 • Stackeová, D.(2008). Fitness programy - teorie a praxe: metodika cvičení ve fitness centrech. (2., dopl. a přeprac. vyd.). Praha, Česko: Galén.
 • Delavier, F.(2007). Posilování: anatomický průvodce. České Budějovice, Česko: Kopp.
 • Dovalil, J. (2009). Výkon a trénink ve sportu. (3. vyd.). Praha, Česko: Olympia.
Výukové metody
přednáška, cvičení.
Metody hodnocení
- 85% aktivní účast na praktických cvičeních
- praktické ukázky sestaveného kondičního programu na zadané téma, hodnoceno škálou A–F
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2019/np2411