np4141 Psychomotorika

Fakulta sportovních studií
jaro 2025
Rozsah
0/1/0. 2 kr. (plus 1 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Gabriela Gregorovič (cvičící)
Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s psychomotorickými pohybovými aktivitami včetně teoretického uvedení do problematiky, s možnostmi jejich využití u různých cílových skupin a s psychomotorickými pomůckami a materiálem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- interpretovat pojem psychomotorika a popsat specifika psychomotorických pohybových aktivit
- použít informace o vědním oboru psychomotorika a zařadit jej do systému věd (kinantropologie, pedagogika, psychologie, sociologie, etika, filozofie ad.)
- porozumět prožitkovému charakteru psychomotorických aktivit a her
- porozumět a prakticky aplikovat psychomotorické herní zásady
- sestavit plán psychomotorické hodiny (obsahující seznamovací, zahřívací aktivity, aktivity se specifickými psychomotorickými pomůckami a relaxační aktivity) a přizpůsobit jej specifickým požadavkům konkrétní cílové skupiny
Osnova
 • Úvod do psychomotoriky – vymezení pojmů, historie, pomůcky, formy, metody
 • Seznamovací aktivity
 • Zahřívací aktivity
 • Psychomotorický padák
 • Novinové listy
 • Jogurtové kelímky
 • Senzomotorika, napětí a uvolnění
 • Žonglování
 • PET víčka
 • Relaxace, masáže
Literatura
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 92 s. 1. dotisk. ISBN 978-80-210-3067-1. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar, Martin SEBERA a Marie BLAHUTKOVÁ. Psychomotorika. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Jiřina KLENKOVÁ a Dana ZICHOVÁ. Psychomotorické hry : pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 56 s. ISBN 9788021036277. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika. první. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2003, 92 s. ISBN 80-210-3067-4. info
 • HERMOVÁ, Sabine. Psychomotorické hry :92 her zaměřených na motorický rozvoj dětí v mateřské škole. Vyd. 2. Praha: Portál, 1997, 95 s. ISBN 80-7178-139-8. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Jana KOUBOVÁ. Psychomotorika, aneb, Prožitek z pohybu. Illustrated by Petr Bobčík. Brno: Centrum pro další vzdělávání učitelů MU v Brně, 1995, 55 s. info
Výukové metody
praktický seminář, pohybové aktivity a hry.
Metody hodnocení
- aktivní účast v hodinách
- praktický výstup – prezentace psychomotorické aktivity s vybranou cílovou skupinou plus odevzdání přípravy obsahující název aktivity, cíl, pomůcky, věkovou skupinu atd.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.