p9012 Tělesná výchova – Wellness – Životní styl v praxi

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Stará, Ph.D. (cvičící)
Jarmila Titzová (pomocník)
Garance
Mgr. Alexandra Malá
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Stará, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
p9012/01: St 19. 2. 12:40–14:10 malá těl. pod Hradem, St 26. 2. 12:40–14:10 malá těl. pod Hradem, St 4. 3. 12:40–14:10 malá těl. pod Hradem, St 11. 3. 12:40–14:10 malá těl. pod Hradem, St 18. 3. 12:40–14:10 malá těl. pod Hradem, St 25. 3. 12:40–14:10 malá těl. pod Hradem, St 1. 4. 12:40–14:10 malá těl. pod Hradem, St 8. 4. 12:40–14:10 malá těl. pod Hradem, St 15. 4. 12:40–14:10 malá těl. pod Hradem, St 22. 4. 12:40–14:10 malá těl. pod Hradem, St 29. 4. 12:40–14:10 malá těl. pod Hradem, St 6. 5. 12:40–14:10 malá těl. pod Hradem, J. Stará
p9012/02: St 19. 2. 14:10–15:40 malá těl. pod Hradem, St 26. 2. 14:10–15:40 malá těl. pod Hradem, St 4. 3. 14:10–15:40 malá těl. pod Hradem, St 11. 3. 14:10–15:40 malá těl. pod Hradem, St 18. 3. 14:10–15:40 malá těl. pod Hradem, St 25. 3. 14:10–15:40 malá těl. pod Hradem, St 1. 4. 14:10–15:40 malá těl. pod Hradem, St 8. 4. 14:10–15:40 malá těl. pod Hradem, St 15. 4. 14:10–15:40 malá těl. pod Hradem, St 22. 4. 14:10–15:40 malá těl. pod Hradem, St 29. 4. 14:10–15:40 malá těl. pod Hradem, St 6. 5. 14:10–15:40 malá těl. pod Hradem, J. Stará
Předpoklady
Předmět se vypisuje jen v rámci povinné TV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy wellness a zdravého životního stylu. Studenti budou mít příležitost prozkoumat své vlastní zdraví a tento kurz jim poskytne potřebné znalosti a zkušenosti k tomu, aby si vytvořili zdravější návyky a objevili více radosti a spokojenosti ve svém životě a studiu. V průběhu semestru se zaměříme na základní dimenze zdraví (fyzické, psychické, sociální i spirituální), současné vědecké poznání v tomto oboru, a to prostřednictvím metod zkušenostně-reflektivního učení je budeme prakticky zkoumat a aplikovat.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by studenti měli být schopni: - definovat zdraví a wellness a vysvětlit rozdíly mezi osobním a veřejným zdravím; - rozlišovat mezi pasivním a aktivním přístupem ke zdraví; - porozumět roli osobního rozvoje v podpoře zdraví; - popsat dimenze wellness a jejich vzájemné vztahy; - zjistit slabé stránky ve svém vlastním zdraví a aplikovat zásady zdravého života ve svém životě.
Osnova
  • 1. Definice podpory zdraví a wellness; hodnocení osobního zdraví 2. Vlastní odpovědnost a láska 3. Dýchání 4. Smysly 5. Výživa 6. Pohyb 7. Pocity a Myšlení 8. Hra a práce 9. Komunikace 10. Intimita 11. Transcendence; Hledání smyslu 12. Závěrečné setkání, hodnocení osobního zdraví, zpětná vazba
Literatura
  • Travis, J. W., & Ryan, R. S. (2004). Wellness Workbook. Berkeley, California: Ten Speed Press.
  • ARLOSKI, Michael. Wellness coaching for lasting lifestyle change. Duluth, Minnesota: Whole person associates, 2009. xxvi, 250. ISBN 9781570252211. info
  • Stanford Research Institute International (2010). Spas and the Global Wellness Market: Synergies and Opportunities. Global Spa Summit.
Výukové metody
Praktické semináře využívající metody zkušenostně reflektivního učení – individuální práce, skupinová diskuse, zážitkové aktivity, reflexe a domácí úkoly.
Metody hodnocení
Student musí být přítomen na minimálně 10 seminářích, vyplnit wellness dotazníky před a po kurzu, a aktivně plnit úkoly z každého semináře.
Informace učitele
Informace k výuce TV najdete na www.fsps.muni.cz/cus/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/p9012