bp1194 Aplikovaná fyzioterapie III

Fakulta sportovních studií
podzim 2015
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dita Debowská (přednášející)
Olga Korvasová (pomocník)
Garance
Mgr. Dita Debowská
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 22. 9. 7:10–8:40 225 - seminární místnost, Út 6. 10. 7:10–8:40 225 - seminární místnost, Út 20. 10. 7:10–8:40 225 - seminární místnost, Út 3. 11. 7:10–8:40 225 - seminární místnost, Út 1. 12. 7:10–8:40 225 - seminární místnost, Út 15. 12. 7:10–8:40 225 - seminární místnost
Předpoklady
Aplikovaná fyzioterapie II, Neurologie, psychiatrie, vývojová kineziologie, základy diagnostiky a poruch pohybového aparátu, pediatrie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto předmětu se studenti seznámí s vývojovou kineziologií dítěte, jež je základem řady technik používaných v léčebné rehabilitaci. Dále jsou studenti seznámeni s patologickým vývojem dítěte a různými možnými přístupy k terapii motorického postižení. V tomto předmětu je objasněn i historický vývoj metod zabývajících se centrálním poškozením. Hlavní důraz je kladen na Vojtův princip. Předmět je uzavřen jednou z možných metod používajících netradiční pomůcku – koně.
Osnova
  • Psychomotorický vývoj dítěte, vývojová kineziologie – využití v rehabilitaci. Patologická motorika dítěte. Fyzioterapeutické postupy u DMO, hypoterapie. Fyzioterapeutické postupy u choreatického a atetoidního syndromu. Fyzioterapeutické postupy založené na fylogenetickém vývoji – Temle Fay. Fyzioterapeutické postupy založené na ontogenetickém vývoji – Bobath koncept. Fyzioterapeutické postupy využívající reflexní lokomoce - Vojtův princip reflexní lokomoce. Reflexní synergetická terapie. Hipoterapie.
Literatura
  • Neurologie : pro studenty lékařské fakulty. Edited by Zdeněk Ambler. Dotisk 4. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 399 s. ISBN 8024600803. info
  • PAVLŮ, Dagmar. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. 239 s. ISBN 8072042661. info
  • TROJAN, Stanislav. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2001. 226 s. ISBN 802470031X. info
  • CHALOUPKA, Richard. Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2001. 186 s. ISBN 8070133414. info
  • Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Edited by Anton Gúth. [1. vyd.]. Bratislava: Liečreh Gúth, 1995. 448 s. ISBN 80-967383-0-5. info
  • Léčebná rehabilitace. Edited by Jana Hromádková. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1994. 391 s. ISBN 80-85787-69-5. info
  • VOJTA, Václav. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku :včasná diagnóza a terapie. Translated by Miloš Máček. 1. vyd. Praha: Grada-Avicenum, 1993. 367 s. ISBN 80-85424-98-3. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Úspěšné absolvování dvou testů s kontrolními otázkami.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2015/bp1194