BSS402 Bezpečnostně-strategické perspektivy České republiky

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Josef Kraus, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michael Myklín (cvičící)
Garance
doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 5. 10. 12:00–13:40 Aula, Po 12. 10. 12:00–13:40 U32, Po 19. 10. 12:00–13:40 Aula, Po 26. 10. 12:00–13:40 Aula, Po 2. 11. 12:00–13:40 Aula, Po 9. 11. 12:00–13:40 Aula, Po 16. 11. 12:00–13:40 Aula, Po 23. 11. 12:00–13:40 Aula, Po 30. 11. 12:00–13:40 Aula, Po 7. 12. 12:00–13:40 Aula, Po 14. 12. 12:00–13:40 P52, Po 4. 1. 12:00–13:40 Aula, Po 11. 1. 12:00–13:40 Aula
Předpoklady
PROGRAM ( N - PL )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět je zamýšlen jako sociálně-vědní přehled strategických a bezpečnostních perspektiv České republiky v evropské a globálním kontextu. Slouží k procvičení predikčních strukturovaných analytických technik a metod, zvláště z oblasti „intelligence studies“.
Výstupy z učení
Studenti by měli být schopni používat různé predikční metody a techniky ve vztahu k výzkumu národní a mezinárodní bezpečnosti. Měli by být schopni zhodnotit soudobé trendy v různých sektorech bezpečnosti a predikovat jejich budoucí vývoj.
Osnova
  • Úvod do studia bezpečnostně-strategických perspektiv ČR Základy bezpečnostně-strategických predikcí Predikční metodologie Analýza konkurenčních hypotéz (přednáška + zadání) Analýza konkurenčních hypotéz (prezentace prací) Tým A/Tým B (přednáška + zadání) Tým A/Tým B (prezentace prací) Red Team (přednáška + zadání) Red Team (prezentace prací) Strategické scénáře (přednáška) Strategické scénáře (zadání) Strategické scénáře (prezentace) Shrnutí předmětu
Literatura
  • Extended valid list of literature is in the section study materials.
  • POTŮČEK, Martin a Miroslava MAŠKOVÁ. Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2009. 364 s. ISBN 9788024616551. info
  • FRIEDMAN, George. The next 100 years : a forecast for the21st century. 1st ed. London: Allison & Busby, 2009. xii, 253. ISBN 9780749007522. info
  • FRANK, Libor. Principy obrany České republiky "2030". Edited by Vlastimil Galatík. Vyd. 1. Brno: Univerzita obrany, 2008. 81 cm. ISBN 9788072315130. info
Výukové metody
Předmět sestává z přednášek a seminářů. Pro přípravu do seminárních skupin je vyžadována kolektivní spolupráce.
Metody hodnocení
PPředmět je zakončen zkouškou. Ta sestává celkem ze šesti součástí. Jsou jimi 1) průběžné písemné přezkoušení, za které je možné získat maximálně 6 bodů; 2) zpracování čtyř seminárních prací, za které je možné získat maximálně 36 bodů, z toho za tři z nich (ACH, Tým A/Tým B a Red Team) maximálně po 6 bodech a za čtvrtou z nich (strategické scénáře) maximálně 18 bodů; 3) závěrečné písemné přezkoušení, za které je možné získat maximálně 18 bodů. Z každé části zkoušky je třeba získat alespoň ¼ bodů, jinak student/studentka nebude ohodnocen/a, tedy alespoň 2 body z průběžného písemného přezkoušení, 2 body z prvních tří seminárních prací, 5 bodů ze čtvrté seminární práce a 5 bodů ze závěrečného písemného přezkoušení. Hodnocení: 56-60 bodů: A 51-55 bodů: B 46-50 bodů: C 41-45 bodů: D 36-40 bodů: E 35 a méně bodů: F Upřesnění jednotlivých částí: Průběžné písemné přezkoušení bude psáno první týden v listopadu. Sestává z šesti uzavřených otázek z látky probrané do té doby na přednáškách a z titulů US Government (2009) a Zelinka (2010) v zadané literatuře. Pro zpracování seminárních prací musí být vytvořeny skupiny 4-9 studentů/studentek , které budou vzájemně spolupracovat na zpracování a prezentaci výsledků uvedených prací. Práce musí být ve formě prezentací zpracovány a prezentovány v termínech stanovených vyučujícím. Hodnocení bude stejné pro všechny členy a členky konkrétní skupiny. Za seminární práci využívající analýzu konkurenčních hypotéz (cca 10 normostran – 18 000 znaků + prezentace) je možné získat maximálně 6 bodů, za seminární práci využívají techniku Tým A/Tým B (cca 10 normostran – 18 000 znaků + prezentace) je možné získat maximálně 6 bodů, za seminární práci využívající techniku „Red Team“ (cca 10 normostran – 18 000 znaků + prezentace) je možné získat maximálně 6 bodů a za seminární práci využívající tvorby strategických scénářů (cca 30 normostran – 54 000 znaků) je možné získat 18 bodů. Práce nesmějí mít méně než 500 znaků pod stanovený rozsah, překročení o více než 3000 znaků musí schválit vyučující. Témata a kritéria hodnocení prací budou upřesněny na přednáškách a seminářích. Prezentace k seminárním pracím musí být odevzdány do příslušné odevzdávárny v ISu v den prezentace. Písemné zpracování všech prací musí být odevzdána do 9. 1. do odevzdávárny. Závěrečné písemné přezkoušení pokrývá odpřednášenou látku a zadanou literaturu. Sestává ze tří otevřených otázek, které jsou zaměřeny na schopnost konceptuální analýzy na základě nastudovaných znalostí.
Informace učitele
Bližší informace ve složce studijní materiály.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/BSS402