BSSb1184 Bezpečnostní stáž

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! BSS184 Bezpečnostní stáž && ! NOW ( BSS184 Bezpečnostní stáž ) && FAKULTA ( FSS ) || FAKULTA ( PřF )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zamýšlen jako praxe v české či zahraniční bezpečnostní instituci. Hlavním cílem je aplikace znalostí. Studenti/ky mají být schopni/y pochopit realitu bezpečnostních procesů. Uznání stáže podléhá rozhodnutí vyučujícího.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni využívat znalosti získané během stáže.
Osnova
  • Osnova bude určena na základě dohody s institucí, kde stáž probíhá.
Literatura
  • ISRAEL, Richard, Helen WHITTEN a Cliff SHAFFRAN. Jak se prosadit v zaměstnání :využij své silné stránky. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2001. xii, 200 s. ISBN 80-7226-511-3.
  • WOLFFOVÁ, Inge. Etiketa v zaměstnání :udělejte dobrý dojem. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 126 s. ISBN 9788024720814.
Výukové metody
Využití znalostí v instituci, diskuse s experty.
Metody hodnocení
Předmět bude ukončen po předložení potvrzení o absolvování stáže.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.