ENSn4445 Sociální ekologická ekonomie

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Martin Černý (přednášející)
Mgr. Patrik Gažo (přednášející)
Christian Kimmich, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Thomas Smith, Bsc. (Hons), MA, PhD. (přednášející)
Mgr. Lucie Sovová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 8:00–9:40 U32
Předpoklady
! HEN445 Sociální ekologická ekonomie &&! NOW ( HEN445 Sociální ekologická ekonomie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs je určen především studentům se zájmem o současnou alternativní ekonomickou scénu, zejména o její ekologickou, resp. sociálně-ekologickou větev. Předchozí ekonomické znalosti nejsou nutné, i když absolutorium ENSn4444 Ekonomie pro environmentalisty je vítáno. Frontální výuka bude vyvážena strukturovanými diskusemi a dalšími aktivitami studentů, teorie bude vyvážena praktickými aplikacemi. Během kursu student: rozvine své porozumění konkrétním alternativám středoproudého ekonomického myšlení, včetně vhledů do ekologické ekonomie; posílí svou schopnost diskuse na kontroverzní témata; zorientuje se v ekonomických výzkumných tématech Katedry environmentálních studií; získá zkušenosti s kooperativní výukou; posílí svou schopnost porozumět odborným anglickým textům; uplatní svou tvořivost při závěrečné práci.
Výstupy z učení
Během kursu student: rozvine své porozumění konkrétním alternativám středoproudého ekonomického myšlení, včetně vhledů do ekologické ekonomie; posílí svou schopnost diskuse na kontroverzní témata; zorientuje se v ekonomických výzkumných tématech Katedry environmentálních studií; získá zkušenosti s kooperativní výukou; posílí svou schopnost porozumět odborným anglickým textům; uplatní svou tvořivost při závěrečné práci.
Osnova
 • Vzájemné seznámení a seznámení s kursem
 • Etické alternativy utilitarismu, implikace pro praxi
 • Alternativní paradigmata: nerůst, buen vivir, ekologický swaraj
 • Ekonomická demokracie: historie a význam,aplikace v praxi (plus diskusní hra)
 • Nepeněžní ekonomika, sdílení a ekonomika daru (plus diskusní hra)
 • Ekologická vs. environmentální ekonomie: zápas mezi paradigmaty (plus nemainstreamové metody hodnocení)
 • Ekonomie, příroda a fyzika: biofyzikální ekonomie (hodinu vede Eva Fraňková)
 • K čemu jsou dobré matematické modely v (ekologické)ekonomii?(hodinu vede Martin Černý)
 • Měření sociálního metabolismu(hodinu vede Eva Fraňková, která představí i vlastní výzkum v této sféře)
 • Ekonomická lokalizace: koncept, souvislosti, implikace(hodinu vede Eva Fraňková)
 • Společná reflexe kursu
 • Program (zejména hostující vyučující)je přibližný a může se měnit! Program pro konkrétní rok vždy upraví příslušný podrobnější sylabus pro daný rok, který studenti obdrží nejpozději na první hodině kursu.
Literatura
  doporučená literatura
 • Johanisová, Nadia: Economic democracy: A path for the future? Futures: 44: 562 - 570, 2012
 • SCHNEIDER, Francois, KALLIS, Giorgos, MARTINEZ-ALIER, Joan. Crisis or opportunity? Economic degrowth for social equity and ecological sustainability. Journal of Cleaner Production 18 (2010) 511 - 518
 • Wright, Sarah, 2010: Cultivating beyond-capitalist economies. Economic Geography 86 (3): 297 - 319
 • SPASH, Clive. The shallow or the deep ecological economics movement? Ecological Economics 93 (2013) 351-362
 • Spash, Clive (ed.): Routledge handbook of ecological economics: Nature and Society. Routledge, Abingdon, 2017
 • Fraňková, Eva, Haas, Willi, Simron J. Singh (eds): Socio-metabilc perspectives on the sustainability of local food systems. Springer, Berlin, 2017
 • FRAŇKOVÁ, Eva. Lokální ekonomiky v souvislostech aneb Produkce a spotřeba z blízka. Munipress, Masarykova univerzita Brno, 2915
 • Gibson-Graham, J.K., Cameron, J., Healy, S.: Take back the economy: an ethical guide for transforming our communities. University of Minnesota Press, 2013
 • JOHANISOVÁ, Naděžda. Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 88 s. ISBN 978-80-210-7116-2. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou týdenních přednášek více vyučujících, koordinátorkou kursu a hlavní vyučující je Naďa Johanisová.Přednášky jsou kombinovány s interaktivními výukovými metodami (např.diskuse ve skupinách, brainstorming apod.),vstupy hostů a diskusemi nad literaturou, kterou studenti zpracovávají během kursu.
Metody hodnocení
Hodnocení kursu bere v potaz aktivní účast studentů během kursu, kvantitu a kvalitu práce s texty v průběhu semestru, a závěrečnou práci(esej nebo sokratovský dialog). Podrobný popis požadavků k hodnocení je součástí sylabu, který je ve studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.