ESSn4002 Energy in the Region: Czech Republic and its Neighbours

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Jirušek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ESS402 Energy in the Region && ! NOW ( ESS402 Energy in the Region )
Ability to write, read and speak English
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
The aim of the course is to provide students with comprehensive understanding of the energy sector of the Czech Republic within regional context as it also aims at acquainting students with the situation in the energy sectors of countries in Central and Eastern Europe, with special emphasis on the issues related to natural gas, oil and nuclear energy. The course is based on a structure offering its graduates a comprehensive look on the energy sector of the Czech Republic and other countries in the region, taking into account historic development, foreign policy discourse, economic trends, and geopolitical position. The particular topics include coal, nuclear, oil, gas and other energy sectors, as well as energy policies in their broader sense. Attention is paid both to the historical background and recent issues.
Výstupy z učení
Upon completion of the course students will be able to understand the role of energy commodities in the examined region, and to analyze current issues, structure and logic of reasoning in particular energy sectors of the Czech Republic and other countries in the region. They will also be able to critically assess contemporary energy policies of mentioned countries not only in domestic, but as well as in foreign policy. The graduates will also be able to explain the nexus between energy and foreign policy discourse of Russia and examined countries. The graduates will be able to analyze and evaluate energy-specific interests and dilemmas of the Central European countries and thus be able to perform their energy-related work duties within the whole region.
Osnova
  • 1) Energy as a Policy Tool: Introduction to the Region, Topics and Relations 2) Energy Sectors, History and Economic Development in Post-Communist European Countries 3) Coal Sector in the Czech Republic and Central Europe 4) Natural Gas Sector in the Czech Republic and Central and Eastern Europe I 5) Natural Gas Sector in the Czech Republic and Central and Eastern Europe II 6) Current Trends: Current Energy Security Issues in Central Europe 7) Oil Sector in the Czech Republic and Central and Eastern Europe 8) Nuclear energy in the Czech Republic and Central and Eastern Europe 9) Reading Week 10)Renewable Energy Sources Development in the Czech Republic and Central Europe 11) Current Trends: Nuclear Energy Developments in CEE and the Business Strategy of Rosatom State Nuclear Corporation 12) Current Trends: Energy Transition and Its Impact on the Czech Republic 13) Seminar on Contemporary Issues
Literatura
Výukové metody
Lectures, in-class discussions, reading of course-related literature
Metody hodnocení
Mid-term test, exam, policy brief
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/ESSn4002