EVSn5026 Jazz a politika v Evropě 1930-1950

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 18:00–19:40 U42
Předpoklady
! EVS426 Jazz a politika 1930-1950 && ! NOW ( EVS426 Jazz a politika 1930-1950 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 47 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/47, pouze zareg.: 0/47, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/47
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na politické ovlivňování kultury v Evropě první poloviny 20. století. Jako příklad slouží postoj různých evropských autoritativních a totalitárních režimů ke jazzové, respektive swingové hudbě od 30. do poloviny 50. let. „Jazzová“ politika autoritativních a totalitárních režimů různého typu bude předmětem vzájemného srovnávání. Vedle obecných historicko-politických souvislostí bude pozornost věnována v odpovídající míře i „mikrohistorii“ jazzové a jazzem ovlivněné hudby v různých evropských zemích. Výklad bude doplněn o řadu zvukových ukázek evropského jazzu a swingu ve zmiňovaném období.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu bude student schopen posoudit význam jazzové hudby v dobové propagandě totalitních i demokratických režimů v první polovině 20. století. Bude schopen aplikovat získané poznatky v samostatné práci týkající se vztahu umění a politiky.
Osnova
  • 1) Úvodní hodina 2) Prehistorie jazzu v Evropě 1900-1930: jazz jako zábava společenské elity versus jazz jako kulturní avantgarda 3) Swing jako první pop-kultura? 4) Kulturní politika Třetí říše a fašistické Itálie: „Swing tanzen verboten!“ 5) Jazz ve službách propagandy: „Goebbelsův big band“ versus „Voice of America“ 6) Jazz v okupované Evropě: hra na schovávanou 7) Jazz za protektorátu: hra na schovávanou na český způsob 8) Jazz po osvobození: od triumfu k zapomnění? 9) Jazz a kulturní politika v Sovětském svazu: balancování na hraně legality 10) Reálný socialismus proti jazzu: konec nylonového věku 11) Seminář k hodnocení seminárních prací
Literatura
  • STARR, S. Frederick. Red and hot : the fate of jazz in the Soviet Union 1917-1991. Updated ed. New York: Limelight editions, 1994. xvii, 390. ISBN 0879101806. info
  • POLEDŇÁK, Ivan a Lubomír DORŮŽKA. Československý jazz : minulost a přítomnost. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1967. 309 s., [4. info
Výukové metody
Kurs se skládá z přednášek zahrnujíích kromě výkladu také hudební ukázky ilustrující témata probíraná v předmětu. Součástí výuky je i příprava seminární práce (cca 15 stran).
Metody hodnocení
Součástí hodnocení práce studenta ve výuce je docházka a příprava seminární práce. Seminární práce bude zaměřena na diskutování problematiky vztahu umění, propagandy a politiky.
Informace učitele
Všechny ostatní informace obsahuje sylabus předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/EVSn5026