HEN410 Základy botaniky

Fakulta sociálních studií
jaro 2004
Rozsah
2/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Eva Danielová
Rozvrh
Út 14:00–15:40 J32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurz se otevírá při 5 a více přihlášených studentech.
Mateřské obory
Osnova
  • Sylabus: 1. Úvod, stručně o historii botaniky jako vědy a jejích směrů, co je to herbář a jeho využití. Úvod do morfologie: extrémní adaptace rostlin. 2. Histologie a typy pletiv a jejich funkce. Morfologie - orgány cévnatých rostlin: kořen (struktura, funkce, modifikace). 3. Morfologie - orgány cévnatých rostlin (struktura, funkce, modifikace): stonek, list, květ (+ způsoby opylení), květenství, plod (+způsoby šíření semen). 4. Fotosyntéza - základní princip, chlorofyl, adaptace rostlin (C3, C4 a CAM). Další rostlinná barviva. Základní systematické členění rostlin: Nižší rostliny. 5. Základní systematické členění rostlin: Vyšší rostliny. 6. Ekologie rostlinných populací na příkladech: Onosma visianii, Globularia punctata. Růstové formy rostlin, mezidruhové vztahy mezi rostlinami, vznik a zákonitosti utváření rostlinných společenstev. 7. Fytocenologie - nauka o vegetaci. Výškové členění přirozených a polopřirozených typů vegetace od nížin do hor - 1. část. 8. Výškové členění přirozených a polopřirozených typů vegetace od nížin do hor - 2. část. 9. Fenologické projevy rostlin, migrace rostlin, rostlinné invaze. 10. Ohrožené druhy rostlin, vybrané příklady rostlin a důvody jejich ohrožení, ekobiologické studie druhů, příklady údržby chráněných území ve vztahu k ohroženým rostlinným druhům. 11. Ochrana fytogenofondu v urbanizované krajině - rekultivace metodou řízené sukcese na příkladu vápencových lomů
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2004/HEN410