HEN604 Botanický seminář - Vegetace střední Evropy

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 9 přednášek je doplněno exkurzemi. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 P24
Předpoklady
! ENSn4604 Botanický seminář &&! NOW ( ENSn4604 Botanický seminář )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Kurz se otevírá při 5 a více přihlášených studentech.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou po absolvování předmětu schopni popsat hlavní změny vegetace v holocénu, rozdíly mezi přirozenou, polopřirozenou a synantropní vegetací, a to i s příklady hlavních vegetačních typů a jejich historickými, současnými i budoucími změnami.
Osnova
  • Proč se vegetace ve střední Evropě rozrůzňuje do vegetačních stupňů Historie vývoje vegetace v Holocénu Současné typy přirozené lesní a nelesní vegetace ve střední Evropě Náhradní vegetace stanovišť narušovaných činností člověka v minulost a v současnosti Biotopy a rostliny vzácné a ohrožené vyhynutím Invazní a expanzivní rostliny v naší květeně, jejich vlastnosti a původ Krajina budoucnosti?
Literatura
Výukové metody
Přednášky, diskuze
Metody hodnocení
ústní zkouška, 3 okruhy otázek zodpovězené minimálně ze 60%
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/HEN604