MEB402 Energetická politika EU

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Žaneta Vencourová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 U23
Předpoklady
Základní znalosti z oblasti Evropských studií (mechanismy fungování EU, instituce, politiky) a Energetických studií (trhy s elektřinou a zemním plynem)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz se zaměřuje na aktuální téma společné evropské energetické politiky, která v posledních letech nabývá na obsahu i významu v rámci ostatních unijních politik. Student tak bude seznámen s jejími jednotlivými dimenzemi (environmentální, ekonomickou i bezpečnostní), jejím fungováním, s klíčovými hráči i zásadními problémy. Cílem kurzu je, aby student byl schopný porozumět základním mechanismům fungování této politiky, znal nástroje, kterými EU v této oblasti energetický sektor členských zemí ovlivňuje a byl schopen analyzovat dopady, které tato politika na energetiku v EU a evropských zemích má. Informační hodnotu kurzu obohacují externí přednášející, především zástupce Oxford Institute for Energy Studies pan David Buchan, bývalý redaktor The Economist a Financial Times.
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s hlavními teoretickými koncepty, aktéry, historickým vývojem a aktuálními problémy ve třech dimenzích Evropské energetické politiky. Po ukončení kurzu budou schopni analyzovat související témata vybaveni analytickými nástroji i příslušnými daty.
Osnova
  • 1. Úvodní hodina, seznámení s průběhem a hodnocením kurzu 2. Historický vývoj EEP 3. Teoretické náhledy na Evropskou energetickou politiku (EEP); její možné analytické a metodologické uchopení. Pozice EEP v rámci ostatních politik EU. 4. Mechanismy fungování EEP; klíčoví aktéři a jejich role v systému 5. Liberalizace společného energetického trhu I. 6. Liberalizace společného energetického trhu II. 7. Čtecí týden 8. Vnější energetické vztahy EU I. 9. Vnější energetické vztahy EU II. 10. Národní energetické politiky členských zemí EU 11.Národní energetické politiky členských zemí EU - případová studie Německa 12. Environmentální dimenze 13. Případová studie: ETS a pozice členských zemí EU
Literatura
    doporučená literatura
  • ČERNOCH, Filip. Energetická politika Evropské unie; pozice na půli cesty. In Evropská energetická bezpečnost. 1. vyd. Praha: Čeněk Aleš, 2009. s. 65-84, 32 s. Jean Monnet Chair. ISBN 978-80-7380-148-9. info
    neurčeno
  • TALUS, Kim. Introduction to EU energy law. First edition published. Oxford: Oxford University Press, 2016. x, 180. ISBN 9780198791829. info
  • TALUS, Kim. EU energy law and policy : a critical account. Edited by Thomas W. Waelde. First edition. Oxford: Oxford university press, 2013. xxiii, 317. ISBN 9780199686391. info
  • BUCHAN, David. Energy and climate change : Europe at the cross roads. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. xiv, 218. ISBN 9780199569908. info
Výukové metody
Přednášky a semináře, workshop.
Metody hodnocení
Ústní zkouška, workshop.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.