MEB414 Energetická bezpečnost Ruska a Asie

Fakulta sociálních studií
jaro 2014
Rozsah
1/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Lehotský, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 11:30–13:00 U43
Předpoklady
! MVZ459 Energetická bezp. Ruska a Asie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Jiné omezení: Nezapisují studenti, kteří již absolvovali kurz MVZ459.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz má za cíl seznámit studenty s energetickou bezpečností asijských zemí a Ruské federace a nejnovějšími trendy v energetických vztazích v Asii. Vzhledem k rostoucí spotřebě zdrojů energie v Číně a také v Indii dochází k výraznému prolínání energeticko-bezpečnostních politik obou zemí do mezinárodně-politických vztahů. Na růst nových spotřebitelů reagují nejen tradiční západní spotřebitelé, ale i Japonsko. Na významnosti získává i pozice Ruska coby jednoho z největších producentů a exportérů s mimořádnou významností v evropském, ale i asijském kontextu. Díky úspěšnému absolvování kurzu budou studenti schopni definovat charakteristické rysy energeticko-bezpečnostních politik Číny, Indie a Japonska a analyzovat jejich zahraničně-politické důsledky. Budou schopni kriticky zhodnotit ekonomický a politický význam energetické politiky Ruské federace, problematiku evropské dimenze ruské energetické politiky i vztahy Ruska a transitních zemí. Studenti budou dále umět vysvětlit geopolitický význam kaspického regionu a na tomto základě posoudit problematiku střetávání světových spotřebitelů v oblasti. V neposlední řadě porozumí významu nejnovějších trendů v oblasti, např. plynovodní politice či vývoji jaderné energetiky v Asii po havárii ve Fukušimě.
Osnova
  • 1) Úvodní hodina, seznámení s průběhem a hodnocením kurzu. 2) Čína I. - existuje jednotná čínská energetická politika? - státní aparát versus NOCs. 3) Čína II. – „nic není nemožné?“ aneb čínská energetická politika v zahraničí. 4) Energetická bezpečnost Japonska: zdroje energie v teritoriálních sporech ve východní a jihovýchodní Asii. 5) Energetická bezpečnost Indie – soulad domácí a zahraniční dimenze energetické bezpečnosti? 6) Průběžný test. 7) Ruská federace - energetická mocnost mezi Evropou a Asií. 8) Politický význam sektoru energetiky v Rusku. 9) Evropská dimenze ruské energetické bezpečnostní politiky. 10) Vztahy mezi Ruskem a tranzitními zeměmi: případové studie Ukrajiny a Běloruska. 11) Ruské zájmy v oblasti střední Asie. 12) Aktivity Číny a Indie v oblasti střední Asie. 13) Jaderná energetika v Asii po havárii ve Fukušimě.
Literatura
  • ANDREWS-SPEED, C. P. a Roland DANNREUTHER. China, oil and global politics. New York: Routledge, 2011. xiv, 233. ISBN 9780415838313. info
  • Russian energy security and foreign policy. Edited by Adrian Dellecker - Thomas Gomart. New York: Routledge, 2011. xv, 253. ISBN 9780203816738. info
  • India's energy security. Edited by Ligia Noronha - Anant Sudarshan. New York, NY: Routledge, 2009. xvi, 241. ISBN 9780203884362. info
  • Energy security : visions from Asia and Europe. Edited by Antonio Marquina Barrio. New York: Palgrave Macmillan, 2008. xxi, 288. ISBN 9780230219700. info
  • China's energy strategy : the impact on Beijing's maritime policies. Edited by Gabriel B. Collins. Annapolis, Md.: Naval Institute Press, 2008. xix, 485. ISBN 9781591143307. info
  • Energy security in Asia. Edited by Michael Wesley. New York: Routledge, 2007. xi, 251. ISBN 9780415410069. info
Výukové metody
Semináře zahrnují diskuse a vyžadují aktivní participaci studentů; position papery zlepšují schopnosti studentů shrnout určitou problematiku kriticky ji zhodnotit; četba má za cíl rozšířit a prohloubit znalosti, které studenti získají na přednáškách a seminářích; průběžný test napomáhá kontinuální přípravě studentů.
Metody hodnocení
Průběžný test, písemná zkouška; zpracování position paperů; aktivní účast na seminářích.
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020.