MVZ155 Válečné zločiny a jejich stíhání

Fakulta sociálních studií
jaro 2007
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
Po 16:00–17:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Předpoklady
Užitečnost a zajímavost kursu je podmíněna aktivní diskusí studentů, která se neobejde bez přípravy na každou hodinu. Příprava studentů spočívá v četbě zadaných odborných, většinou anglických textů a samostatném vyhledání si relevantních doplňujících informací. Očekává se, že studenti budou průběžně sledovat mezinárodní události týkající se kursu. Nezbytným předpokladem je schopnost studentů napsat odbornou práci a zápočet bez uchýlení se k plagiátorství.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs reaguje na etablování vědeckého zkoumání práce mezinárodních trestních tribunálů. K základním otázkám kursu patří, zda může být právo v mezinárodních vztazích dostatečným odstrašujícím činitelem proti páchání válečných zločinů a nakolik je schopné napomoci tranzici společnosti, která prošla válečným konfliktem. Je vůbec možné načrtnout hranici mezi politikou, trestným činem a státní suverenitou? A za podmínky, že se rozhodneme stíhat válečné zločiny, napomůžeme tím nebo poškodíme vyhlídky na usmíření a stabilní mír? Fakt, že tento obor leží na pomezí mezinárodních vztahů a mezinárodního práva bude využit k ilustraci vztahu těchto kategorií a jejich vzájemné podmíněnosti. Studenti by po absolvování kursu měli - získat základní orientaci v mezinárodním humanitárním a mez. trestním právu a jejich aktuálním vývoji - naučit se, jak fungují mezinárodní trestní tribunály a na konkrétních případech si osvojit práci s případy řešenými před nimi - uvědomit si širší souvislosti okolo ozbrojených konfliktů, jejich dopadů na civilní obyvatelstvo a vztahu mezi dosažením míru a stíháním pachatelů válečných zločinů - procvičit si schopnost výzkumu na internetu a schopnost aplikace získaných dovedností v praxi na zadaných cvičeních.
Osnova
  • 1. Úvod, organizace a poslání kursu 2. Teorie mezinárodní spravedlnosti? 3. Humanitární právo a počátky mezinárodního trestního soudnictví 4. Norimberský a Tokijský tribunál 5. Národní souzení mezinárodních zločinů a jeho limity (univerzální jurisdikce) 6. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) a pro Rwandu (ICTR) 7. Alternativní prostředky mezinárodní spravedlnosti 8. Mezinárodní trestní soud: vznik a kontroverze 9. Skutkové podstaty mezinárodních zločinů 10. Mezinárodní trestní soud: struktura, fungování, první případy 11. MTS, EU a Česká republika. Budoucnost mezinárodního trestního soudnictví 12. Shrnutí, návštěva hosta 13. Zápočtový test
Metody hodnocení
Výuka probíhá ve formě přednášek a seminářů. Kurs je ukončen zápočtem. Studenti si mohou vybrat ze dvou způsobů získání zápočtu. První varianta je napsat průběžný a závěrečný test. Druhá možnost zahrnuje přípravu referátu a splnění tří krátkých průběžných úkolů. Body navíc lze v obou případech získat i aktivní účastí na hodině
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2007, jaro 2010.