MVZ155 Válečné zločiny a jejich stíhání

Fakulta sociálních studií
jaro 2010
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
Po 10:00–13:00 P52
Předpoklady
Zájem o mezinárodní politiku, orientace v světových událostech, vůle připravovat se průběžně do výuky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 85 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/85, pouze zareg.: 0/85
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti by po úspěšném absolvování kurzu měli - v základních obrysech porozumět mezinárodnímu humanitárnímu a mezinárodnímu trestnímu právu. - být schopni jejich pravidla aplikovat na konkrétní případy - porovnat jednotlivé vývojové typy tribunálů soudících válečné zločiny a zhodnotit jejich výhody a nevýhody - kriticky posoudit aktuální činnost Mezinárodního trestního soudu a výhrady mezinárodního společenství vůči němu - vnímat širší souvislosti Vedlejšími efekty absolvování kurzu by mělo být uvědomění si širších souvislostí okolo ozbrojených konfliktů, jejich dopadů na civilní obyvatelstvo a problematického vztahu mezi snahami o dosažení míru a stíhání pachatelů válečných zločinů.
Osnova
 • Humanitární právo a počátky mezinárodního trestního soudnictví
 • Teorie mezinárodní spravedlnosti
 • Norimberský a Tokijský tribunál
 • Národní souzení mezinárodních zločinů a jeho limity (univerzální jurisdikce)
 • Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a pro Rwandu
 • Alternativní prostředky mezinárodní spravedlnosti
 • Mezinárodní trestní soud: vznik a kontroverze
 • Skutkové podstaty mezinárodních zločinů
 • Mezinárodní trestní soud: struktura, fungování, první případy
 • ICC, EU a Česká republika, budoucnost mezinárodního trestního soudnictví
Literatura
  povinná literatura
 • ROBERTSON, Geodffrey. Crimes against humanity : the struggle for global justice. 3rd ed. London: Penguin Books, 2006. xxxiv, 758. ISBN 9780141024639. info
 • POWER, Samantha. A Problem from Hell: America and the Age of Genocide. 2003. info
 • ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinců podle mezinárodního práva. Praha: Karolinum, 2002. info
 • GARY, Jonathan a BASS. Stay the Hand of Vengeance: The Politics of War Crimes Tribunals. 2001. info
Výukové metody
studium zadané literatury diskuse v hodině o literatuře analýza případů
Metody hodnocení
Znalosti jsou přezkušovány průběžným a závěrečným písemným testem. Do toho je potřeba vypracovat dva praktické úkoly (výběr ze čtyřech možných). Z 15 % je hodnocena aktivita v hodině, body za ni lze rovněž jednorázově získat prezentací. Vše je bodováno, celkem je potřeba získat 66 % bodů. Ukončení zápočtem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2007, podzim 2007.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2010/MVZ155