POLd0105 Theory of Stein Rokkan

Faculty of Social Studies
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Lucie Pospíšilová
Supplier department: Division of Politology - Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
! POL011 Theory of Stein Rokkan && ! NOW ( POL011 Theory of Stein Rokkan )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět je věnován analýze prací Steina Rokkana a otázkám aplikace Rokkanových konceptů.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Rokkanovy práce jako součást evropské tradice a zdrojů komparativní politologie. 2. Teorie Steina Rokkana. 3. Aplikace Rokkanových konceptů a schémat s důrazem na středoevropský kontext.
Literature
  • Flora, P. (ed.) (1999): State Formation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe. The Theory of Stein Rokkan, Oxford.
Teaching methods (in Czech)
Individuální a skupinové konzultace.
Assessment methods (in Czech)
Požadované výstupy: písemná semestrální práce (max. 30 bodů) plus jeden position paper (max. 10 bodů), jež je třeba odevzdat. Pro absolvování kurzu je zapotřebí získat minimálně 26 ze 40 bodů. Hodnocení v tomto předmětu je průběžné.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2020/POLd0105