POLn6018 Volební data management

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Voda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 PC25
Předpoklady
Schopnost práce s MS Excelem. Základní znalost o volebních systémech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům dovednosti nutné pro práci s daty kvantitativní povahy (vyhledávání, stahování, organizování a propojování dat), která jsou dostupná v sociálních vědách. Kurz se věnuje zejména práci s daty o volbách, nicméně zde vyučované postupy jsou užitečné pro práci s jakýmikoli daty.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni samostatné práce v získávání dat vhodných pro analýzy související s volbami.
Osnova
  • 1. hodina: Úvod do problematiky, výhody a nevýhody kvantitativních dat, logika práce s kvantitativními daty, individuální úroveň versus agregovaná úroveň 2. hodina: Datové formáty (jaké existují datové formáty, jak je otevřít, transformace a konverze datových formátů) 3. hodina: Software pro práci s daty – excel, open office, SPSS, R. Přehled a srovnání. 4. hodina: Úvod do R 5. hodina: Kde sehnat data pro analýzu voleb (zejména v ČR)? 6. hodina: Jak vyhledávat politologická data? 7. hodina: Jak připravit data pro analýzu? (Pojmenovávání, propojování, řazení, filtrování, indexování v Excelu, ruční versus strojová práce) 8. hodina: Jak upravit data? (Výpočty, souhrny a základní logické operátory v Excelu a v R) 9. hodina: Spojování dat v R 10. hodina: výběr dat v R 11. hodina: Automatické stahování dat v R 12. hodina: vizualizace dat v R
Literatura
  • Lyons, Pat (2012): Theory, Data and Analysis. Data Resorces for the Study of Politics in the Czech Republic. Praha: SoÚ.
  • MUNZERT, Simon, Christian RUBBA, Peter MEISSNER a Dominic NYHUIS. Automated data collection with R : a practical guide to web scraping and text mining. First published. Chichester: Wiley, 2015. xxii, 452. ISBN 9781118834817. info
  • ARNOLD, Taylor a Lauren TILTON. Humanities data in R : exploring networks, geospatial data, images, and text. Cham: Springer, 2015. xiii, 211. ISBN 9783319207018. info
  • VODA, Petr. Jaká je role postkomunismu? : volební geografie České a Rakouské republiky v letech 1990-2013. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 241 stran. ISBN 9788021079120. info
Výukové metody
Přednášky a semináře
Metody hodnocení
Účast na semináři, hodnocení průběžných úkolů (6 za semestr), zkouška.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/POLn6018