PST405 Výzkum v psychoterapii a poradenství

Fakulta sociálních studií
podzim 2016
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Doležal (přednášející)
Mgr. Hana Pivolusková (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucia Ukropová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 9:45–11:15 Aula
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto předmětu by studenti měli být schopni orientovat se v různých typech výzkumů v psychoterapii, výzkumných designech a nástrojích; vyhledat, zpracovat a kriticky posoudit empirické poznatky v oblasti psychoterapie; shrnout a interpretovat základní empirické poznatky o psychoterapii; propojovat výzkum s praxí, směřovat k výzkumem poučené psychoterapeutické praxi.
Osnova
  • 1. Historie a společenský kontext zkoumání psychoterapie. Základní rozdělení výzkumu v psychoterapii. Zkoumání účinku: RCT, naturalistické výzkumné plány, problém kontrolní skupiny. 2. Ukázky konkrétních studií účinku psychoterapie. 3. Zkoumání účinku: kumulativní analýza, výsledky dosavadních studií, Dodo bird effect, efekt „dávky“, deteriorační efekt. Společné účinné faktory a jejich vztah k technikám. 4. Měření terapeutické změny: nástroje, koncept statisticky spolehlivé a klinicky významné změny, monitorovací systémy, feedback-informed therapy. 5. Zkoumání terapeutického procesu: výzkumy typu „process-outcome“, task analysis, zkoumání procesu. Výzkum typu „aptitude-treatment interaction” (ATI). 6. Nápomocné a brzdící události v terapeutickém procesu. 7. Nástroje intenzivního zkoumání terapeutického procesu. 8. Případové studie: různé typy případových studií, výzkum N=1. 9. Kvalitativní výzkum v psychoterapii: přístupy v kvalitativním výzkumu, příklady studií. 10. Zkoumání vývoje psychoterapeutů a psychoterapeutických výcviků. Volba teoretické orientace. Zkoumání velmi zkušených terapeutů. Therapist effect. 11. Psychoterapeutické metody v praxi: Výsledky průzkumu mezi českými psychoterapeuty. 12. Výzkum v praxi: možnosti využití výzkumu v praxi, akční a kolaborativní výzkum, practice research networks, příklady.
Literatura
    povinná literatura
  • COOPER, Mick. Essential research findings in counselling and psychotherapy : the facts are friendly. London: SAGE, 2008. xiii, 239. ISBN 9781847870438. info
  • TIMUĽÁK, Ladislav. Současný výzkum psychoterapie. Translated by Michal Ivanovský. 1. vydání. Praha: Triton, 2005. 280 stran. ISBN 8072547070. info
Výukové metody
Teoretické prednášky vysvetľujúce a ilustrujúce metodológiu a výsledky výskumu psychoterapie, praktické cvičenia.
Metody hodnocení
V průběhu semestru studenti vypracují prezentaci vybrané výzkumné studie. Předmět je zakončen písemným testem.
Informace učitele
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
Podrobné informace, pokyny a požadavky - viz sylabus předmětu ve studijních materiálech. / For detailed information, instructions and requirements see syllabus in the Study Materials of this course.
Další komentáře
Studijní materiály
Povinný předmět profilace Psychoterapie a klinická psychologie.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.